VagiVital® VS självtest för vaginala infektioner kommersiellt tillgänglig

Peptonic Medical (publ) informerade idag att VagiVital® VS nu finns kommersiellt tillgänglig i Sverige.

VagiVital® VS är ett vaginalt självtest som möjliggör för användaren att i hemmet diagnosticera vaginala infektioner. De unika fördelarna med VagiVital® VS;

  • Självtest som är enkelt att använda
  • 92% precision
  • Resultat inom 30 sekunder 
  • Kliniskt bevisat av specialister inom gynekologi

Den svenska marknaden tillförs på så sätt en möjlighet som inte finns gällande kombinationen av precision, enkelhet och tid till resultat.

  • Efter pandemin finns en stark samhällstrend där vi vill ta ett större egenansvar för vår hälsa och därigenom avlasta sjukvårdssystem världen över. På Peptonic är vi väldigt glada över att tillföra marknaden VagiVital® VS som möter upp detta ökande behov på ett unikt, användarvänligt och effektivt sätt, säger Erik Sundquist, VD Peptonic Medical

VagiVital® VS kommer initialt finnas tillgängligt för försäljning på VagiVital’s egen nätbutik i Sverige. Distributionen kommer att utökas till apotek under året.

  • Försäljningen av produkter under VagiVital’s varumärke växer väldigt snabbt i Sverige för närvarande. VagiVital® VS kommer ytterligare att förstärka erbjudandet, säger Erik Sundquist vidare.

Lanseringen är en viktig del i Peptonics nysatta strategi att möta upp samhällstrenden med ökande egenvård. Peptonic bygger ett komplett erbjudande där användaren skall kunna sköta allt från diagnos till behandling och förebyggande åtgärder med VagiVitals kliniskt bevisade produkter.

Kontakt för mer information:
Erik Sundquist, VD
Telefon: + 46 722 49 90 43
E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se


OM Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt nystartat företag inom medicinteknik, dedikerat till att forska och utveckla banbrytande produkter inom kvinnohälsoområdet och förbättra tillgången till dessa produkter på en global skala.

Företaget grundades 2009 och producerar nu sitt eget utbud av intima hälso- och välmåendeprodukter under varumärket Vagivital och är även moderbolag till Lune Group Oy Ltd och Peptonic Medical Israel Ltd. Gruppen är hem för ett holistiskt utbud av produkter som har hög tillförlitlighet hos experter och är älskade av kunder. Peptonic Medicals aktie handlas på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm sedan 2014.