VagiVital® AL för fostervattenläckage kommersiellt tillgänglig

Peptonic Medical informerar idag att VagiVital® AL Självtest för fostervattenläckage nu finns kommersiellt tillgänglig för försäljning i den egna nätbutiken. Distributionen kommer att utökas löpande till apotek och internationella partners under det kommande året.

VagiVital® AL är ett patenterat självtest för att detektera fostervattenläckage. I korthet är VagiVital® AL:

  • En unik patenterad teknologi
  • Kommer i form av ett trosskydd där den patenterade teknologin finns inbäddad
  • Kan skilja mellan fostervatten och urin med 97% träffsäkerhet

Under senare delen av graviditeten drabbas många kvinnor av diffusa läckage, där det är mycket svårt att avgöra om läckaget utgörs av urin eller fostervatten. Risken med en odiagnostiserad fostervattenavgång är uppåtstigande infektioner från vagina och in i livmoderrummet, vilket i sin tur kan leda till komplikationer för både mor och barn (svår infektion i livmoder eller moderkaka, feber, blodförgiftning hos mor, lunginflammation hos barnet). I 47% av fallen är läkare osäkra på diagnosen vattenavgång baserat på endast klinisk undersökning och patientens berättelse.

– Med VagiVital® AL tillför vi gravida kvinnor och vården en unik, kliniskt bevisad och lättanvänd metod som saknar motsvarighet på marknaden idag, säger Erik Sundquist, VD på Peptonic Medical.

– Den metod som används i Sverige för att avfärda misstanke på, eller konstatera vattenavgång är en vaginal undersökning med sterila instrument. Det är tidskrävande, tar upp rum på specialistmödravård eller förlossning och kan för gravida i glesbygden innebära onödiga resor. VagiVital® AL är enklare att använda, kan skickas med den gravida hem eller utföras på barnmorskemottagningar och är därmed en mer användarvänlig produkt i öppenvård, på barnmorskemottagningar och i glesbygd, säger Rebecka Kaplan Sturk, överläkare gynekologi/obstetrik.

För mer information
Erik Sundquist, VD
Telefon: + 46 722 49 90 43
E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se


OM Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt nystartat företag inom medicinteknik, dedikerat till att forska och utveckla banbrytande produkter inom kvinnohälsoområdet och förbättra tillgången till dessa produkter på en global skala.

Företaget grundades 2009 och producerar nu sitt eget utbud av intima hälso- och välmåendeprodukter under varumärket Vagivital och är även moderbolag till Lune Group Oy Ltd och Peptonic Medical Israel Ltd. Gruppen är hem för ett holistiskt utbud av produkter som har hög tillförlitlighet hos experter och är älskade av kunder. Peptonic Medicals aktie handlas på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm sedan 2014.