Peptonic Medical AB har tecknat ett avtal med Fermata Inc. i Japan

Peptonic Medical (publ) (‘Peptonic’ eller ‘bolaget’) annonserar att bolaget tecknat avtal med Fermata Inc. för den japanska marknaden. Avtalet avser VagiVital®️ och Lunette®️. Avtalet gäller registrering och marknadstest av VagiVital®️ och Lunette®️ i Japan. Fermata Inc. har bekräftat att VagiVital®️ registrerats under kosmetisk lagstiftning i Japan och kan börja säljas i september innevarande år. Lunette®️ […]

Peptonic konverterar lån om 7,5 Mkr från Vidarstiftelsen till aktier enligt avtal

Peptonic Medical AB (publ) (“Peptonic” eller “Bolaget”) meddelar idag att man beslutat att utnyttja rätten att konvertera det lån om 7,5 Mkr som Bolaget upptog i november 2020 från Vidarstiftelsen. Detta i enlighet med det låneavtal om undertecknades i maj 2020. Konverteringen sker genom en riktad kvittningsemission till Vidarstiftelsen där betalning för aktierna erläggs genom […]

Årsredovisning för verksamhetsåret 2019

Peptonic Medical AB (publ) årsredovisning för verksamhetsåret 2019 finns nu tillgänglig på sidan Financial information. Er tryckt kopia av årsredovisningen kan beställas via e-post info@peptonicmedical.se eller via telefon 0768 550 200. Johan Inborr, VD Telefon: + 46 708 853 893E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se Om VagiVital® VagiVital® är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor […]

Halvårsrapport för perioden januari-juni 2019

2019 kvartal 2 (apr-jun) Omsättning produkter 1 011 (0) KSEK Bruttovinst 768 (0) KSEK, 76% (0%) Rörelseresultat -5 102 (-3,563) KSEK Resultat per aktie -0,06 (-0,04) SEK 2019 första halvåret (jan-jun) Omsättning produkter 2 481 (0) KSEK Bruttovinst 1 570 (0) KSEK, 63% (0%) Rörelseresultat -8 287 (-6,385) KSEK Resultat per aktie -0,09 (-0,07) SEK  VD […]

Analys Peptonic: Nya pengar för tillväxt

Basscenariot visar på en riktkurs om 1,40 kr, vilket är avsevärt högre än teckningskursen på 0,83 kr i den pågående företrädesemissionen. Läs hela artikeln på aktiespararna.se »Ladda ner analysen (PDF) »

Analysguiden publicerar en ny analys av Peptonic Medical

PEPTONIC Medical (publ) (”PEPTONIC Medical eller ”Bolaget”) – meddelar att Analysguiden med anledning av den pågående företrädesemissionen har publicerat en ny analys av bolaget. Analysguiden är ett oberoende analysföretag som publicerar sina analyser via Aktiespararna. Analysguiden presenterade sin analys av Bolaget den 2:a juni 2017. Analysguiden kan laddas ned som PDF. Ladda ner Analysguiden (PDF) […]

Informationsmöte den 11/4

Tisdagen den 11 april arrangerade PEPTONIC medical ett informationsmöte med aktieägarna. På mötet berättade styrelse och ledning om den nyss slutförda fas IIb-studien och om planerna framåt. Här nedan presenteras svar på frågor som ställdes på mötet – och en presentation finns också tillgänglig för nedladdning. Presentation från mötet Presentation (PowerPoint) » Presentation (PDF) » Frågor och svar på mötet Johan Inborr, […]

Informationsmöte tisdagen den 11 april 2017

Aktieägarna i Peptonic Medical bjuds härmed in till ett informationsmöte den 11 april kl 17-19. Mötet hålls på Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm. Medverkande från bolagets sida är medlemmar ur styrelsen och ledningen, som berättar om den nyss slutförda studien och om planerna framåt. Vi skulle uppskatta om ni anmäler er i förväg. Anmälan görs […]

God rekrytering i Peptonic Medical ABs fas 2b studie

Peptonic Medical (publ) – ett bolag som utvecklar läkemedel baserade på oxytocin – meddelar idag att sex veckor efter start av studien har 57 patienter startat behandling. Under juni månad beräknas ytterligare minst 13 patienter starta behandling. Syftet med studien är att undersöka effekten av Peptonic Medicals produktkandidat Vagitocin® (oxytocin) för behandling av vaginal atrofi […]

PEPTONIC medical deltar på Stora Aktiedagen i Stockholm den 7:e december

PEPTONIC medical (publ) (”Peptonic Medical eller ”Bolaget”)  – ett bolag som utvecklar läkemedel baserade på oxytocin – meddelar att bolaget kommer att delta på Stora Aktiedagen i Stockholm den 7:e december, plats Hotell Birger Jarl. Johan Inborr, verkställande direktör i Peptonic Medical, kommer att hålla en presentation kl 15.50. Deltagande är kostnadsfritt, men kräver anmälan […]

PEPTONIC medical AB (publ) deltar på Småbolagsdagen i Stockholm den 8:e juni

PEPTONIC medical (publ)  – ett bolag som utvecklar läkemedel baserade på oxytocin – kommer att delta på Småbolagsdagen i Stockholm den 8:e juni. Småbolagsdagen arrangeras av Redeye och Aktiespararna på Sheraton Hotell. PEPTONIC medicals verkställande direktör, Johan Inborr kommer att hålla en presentation kl 13.30. Presentationen sker på svenska och därefter deltar han i en […]

Kallelse till årsstämma i PEPTONIC medical AB (publ)

Aktieägarna i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 april 2015 kl. 16.30 i Gällöfsta Konferens lokaler, Biblioteksgatan 29, 114 35 Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 1 april 2015, och […]

VD-intervju publicerad i samband med första handelsdag på Aktietorget

Idag noteras PEPTONIC Medical på AktieTorget och i samband med det har VD, Dan Markusson, intervjuats av Redeye. Titta på intervjun » Aktiens handelsbeteckning är PMED. Aktiens ISIN-kod är SE0005962206. För ytterligare information om PEPTONIC medical AB (publ), vänligen kontakta: Dan Markusson, VD Telefon: 08-530 20 110 E-post: dan.markusson@peptonicmedical.se PEPTONIC medical AB (publ) är ett […]

PEPTONIC noteras på AktieTorget den 2 juli 2014

Peptonic har genomfört en riktad nyemission samt en spridningsemission under maj respektive juni månad som tillsammans tillför bolaget drygt 22 mkr före emissionskostnader. Efter de två emissionerna har bolaget ca 250 aktieägare, varav ca 200 tillkom i emissionerna. Bolaget står nu redo att starta sin planerade fas IIb studie samt att notera bolaget på AktieTorget […]