Lena Munkhammar lämnar styrelsen i Peptonic Medical AB

Peptonic Medical (publ) informerade idag om att Lena Munkhammar har begärt utträde ur Peptonic Medicals styrelse.

Lena tillträdde Peptonic Medicals styrelse vid bolagsstämman den 24/5 innevarande år. Lena har valt att kliva av styrelsen och motiverar sitt beslut med att hennes erfarenheter och kompetens inte är vad styrelsen behöver just nu.

Peptonic tackar Lena för ett engagerat och aktivt arbete i bolaget.

Kontakt för mer information:
Erik Sundquist, VD
Telefon: + 46 722 49 90 43
E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se


OM Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt nystartat företag inom medicinteknik, dedikerat till att forska och utveckla banbrytande produkter inom kvinnohälsoområdet och förbättra tillgången till dessa produkter på en global skala.

Företaget grundades 2009 och producerar nu sitt eget utbud av intima hälso- och välmåendeprodukter under varumärket Vagivital och är även moderbolag till Lune Group Oy Ltd och Peptonic Medical Israel Ltd. Gruppen är hem för ett holistiskt utbud av produkter som har hög tillförlitlighet hos experter och är älskade av kunder. Peptonic Medicals aktie handlas på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm sedan 2014.