Förtydligande – Peptonic vinner skiljedom i Kina

Med anledning av det tidigare pressmeddelandet den 8 juni 2023 avseende att Peptonic Medical AB vinner skiljedom i Kina har det uppkommit frågor angående hur bolaget tidigare har hanterat den utestående fordran på 4,4 MSEK mot Yuanjia Bio. Kostnaden för den utestående osäkra fordran reserverades i sin helhet under 2021.

Bolaget reserverade hela beloppet om 4,4 MSEK som en kostnad i årsredovisningen för 2021. Vilket innebär att om Yuanjia Bio betalar det utestående beloppet efter skiljedomen medför det att beloppet återförs och påverkar resultatet positivt för år 2023, vidare förbättrar kassaflödet och likviditeten med samma belopp. För att minimera kostnaderna har Peptonic Medical AB kommit överens om en sucess fee med en lokal kinesisk advokatbyrå för att ersätta dem för nedlagt arbete. Vid lyckad indrivning av fordran innebär det att advokatbyrån erhåller en ersättning om 15% av beloppet, d.v.s. cirka 700 000 kronor. Vid en eventuell misslyckad indrivning utgår ingen ersättning till advokatbyrån. Med justerade valutakurser beräknas nettobeloppet för den utestående fordran som tillfaller bolaget bli cirka 4,0 MSEK efter avdrag av kostnader för advokatbyrån. 

Erik Sundquist, VD

Telefon: + 46 722 49 90 43

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical AB

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic har delat upp verksamheten i två affärsområden: ”Medical Consumer” och ”Lifestyle Consumer”. Affärsområdet ”Medical Consumer” bygger på kliniskt bevisad intim egenvård och utgör bolagets huvudfokus och säljs under varumärket VagiVital. Affärsområdet ”Lifestyle Consumer” består av livsstilsprodukter med fokus på hållbara mensskydd och säljs under varumärket Lunette. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm. Mer information om Peptonic Medical finns på www.peptonicmedical.se.