Ekobrottsmyndigheten upprepar yrkandet om företagsbot för Peptonic Medical AB (publ) om 500 TSEK

Peptonic Medical AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har fått information om att Ekobrottsmyndigheten (EBM) upprepar yrkandet på en företagsbot om 500 TSEK.

Klicka här för att se hela releasen »

Erik Sundquist, VD
Telefon: + 46 722 49 90 43
E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se


OM Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt nystartat företag inom medicinteknik, dedikerat till att forska och utveckla banbrytande produkter inom kvinnohälsoområdet och förbättra tillgången till dessa produkter på en global skala.

Företaget grundades 2009 och producerar nu sitt eget utbud av intima hälso- och välmåendeprodukter under varumärket Vagivital och är även moderbolag till Lune Group Oy Ltd och Peptonic Medical Israel Ltd. Gruppen är hem för ett holistiskt utbud av produkter som har hög tillförlitlighet hos experter och är älskade av kunder. Peptonic Medicals aktie handlas på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm sedan 2014.