Peptonic Medicals pågående ansökan för vestibulitpatent har fått ett positivt utlåtande från den internationella granskningen

Peptonic Medical har tidigare meddelat att man sökt patent för behandling av vestibulit, vilken har åtföljts av en s k PCT ansökan (Patent Cooperation Treaty). Denna ansökan har nu granskats av den internationella granskningsmyndigheten, utfallet är att de rekommenderar att patent beviljas, då patentansökan uppfyller kraven på nyhet, uppfinningshöjd och industriell tillämpbarhet. Nu återstår att lämna in ansökan på nationell nivå och där få ansökan beviljad.

Det sökta patentskyddet avser behandling av vestibulit med Bolagets egenvårdsprodukt VagiVital® AktivGel. Bakgrunden till denna potentiella indikationsutvidgning för VagiVital® AktivGel är den symtomlindring VagiVital® AktivGel ger, som många som lider av vestibulit har vittnat om. Ansökan lämnades in i maj 2020. 

– Vi är väldigt glada över denna nyhet, att vi har kommit ett steg närmare ett godkännande av patentskyddet för denna indikationsutvidgning. PCT (Patent Cooperation Treaty) är ett internationellt patentsystem som gör det möjligt för företag att söka patentskydd internationellt för deras innovationer i cirka 150 länder. Inom ramen för PCT görs en preliminär bedömning av patenterbarheten innan ansökan går vidare till den nationella fasen där nationella patentansökningar lämnas in. Konkret innebär detta alltså att man har en ganska god uppfattning om möjligheterna att få patentskydd av en innovation redan innan man lämnar in de nationella patentansökningarna, säger Erik Sundquist, VD, Peptonic Medical AB.

Nästa steg för Peptonic Medical blir att bestämma i vilka länder som patentet skall sökas, vilket kommer att ske i närtid.

Denna information är sådan som PEPTONIC Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-02 14:55 CET.

Erik Sundquist, VD
Telefon: + 46 722 49 90 43
E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se


Om Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt nystartat företag inom medicinteknik, dedikerat till att forska och utveckla banbrytande produkter inom kvinnohälsoområdet och förbättra tillgången till dessa produkter på en global skala.

Företaget grundades 2009 och producerar nu sitt eget utbud av intima hälso- och välmåendeprodukter under varumärket Vagivital och är även moderbolag till Lune Group Oy Ltd och Peptonic Medical Israel Ltd. Gruppen är hem för ett holistiskt utbud av produkter som har hög tillförlitlighet hos experter och är älskade av kunder. Peptonic Medicals aktie handlas på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm sedan 2014.