Interim Report Period from January 2018 to September 2018

2018 Third quarter (Jul-Sep) Operating loss KSEK -3,420 (-2,969) Loss per share SEK -0.04 (-0.07) First nine months 2018 (Jan-Sep) Operating loss KSEK -9,739 (-8,209) Loss per share SEK -0.11 (-0.19) Financial information Net sales – Sales of products for the third quarter were KSEK 120 (0). Sales of products for the first nine months were […]

Delårsrapport för perioden januari 2018 – september 2018

2018 Kvartal 3 (jul-sep) Rörelseresultat -3 420 (-2 969) KSEK Resultat per aktie -0,04 (-0,07) SEK 2018 Första tre kvartalen (jan-sep) Rörelseresultat -9 739 (-8 209) KSEK Resultat per aktie -0,11 (-0,19) SEK Finansiell information Intäkter – Försäljning av varor uppgick under tredje kvartalet till 120 (0) KSEK. Första nio månaderna uppgick varuförsäljningen till 120 (0) […]

Kommuniké från extra bolagsstämma i Peptonic Medical AB (publ)

Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ eller ’Bolaget’) meddelar idag att styrelsens förslag enligt kallelsen till extra bolagstämman som hölls den 6 november 2018 godkändes enhälligt. Bemyndigandet ger styrelsen i Peptonic möjlighet att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller […]

Peptonic Medical AB (publ) ingår avtal om lånefinansiering med Recall Capital

Stockholm den 6 november 2018 –  Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ eller ’Bolaget’) meddelar idag att har idag ingått ett låneavtal med Recall Capital (www.recallcapital.se) som möjliggör stärkt rörelsekapital till Bolaget. Lånet kan återbetalas med kontanter, genom en riktad nyemission till Recall Capital med betalning genom kvittning eller genom en kombination av dessa. Låneavtalet med Recall […]