Valberedningen föreslår nyval av Anna Tenstam som ordinarie styrelseledamot i Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) (”Bolaget” eller ”Peptonic”) – meddelar idag att valberedningen föreslår att Anna Tenstam nyväljs till styrelsen. Vidare att Hans von Celsing ,Leni Ekendahl och Marianne Östlund omväljs som ledamöter med Hans von Celsing som ordförande. Arne Ferstad har avböjt omval. Stämman hålls den 30 juni i Stockholm.

Valberedningen föreslår att ledamöterna skall erhålla 75 000 kronor i ersättning per år och att ordförande skall erhålla 150 000 kronor.

Valberedningen har utsetts efter förslag från de största aktieägarna som tillsammans representerar 14,4 % av rösterna i Bolaget. I valberedningen ingick Richard Bagge, Håkan Wallin och Hans von Celsing, med Richard Bagge som sammankallande.

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2020.


Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Bolagets vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd, samt produkter som bidrar till ökad hållbarhet och bättre livskvalitet. Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.com, (kortkod: PMED) i Stockholm.

För mer information, besök About Peptonic