Peptonic tecknar licensavtal med Prima Lab gällande självtest för urinvägsinfektioner

PEPTONIC Medical AB meddelade idag att bolaget har tecknat ett licensavtal med schweiziska medicinteknikföretaget Prima Lab SA gällande självtest för urinvägsinfektioner för försäljning i Sverige. 

Avtalet innebär att Peptonic får rätten att sälja Prima Labs självtest för urinvägsinfektioner under det egna varumärket VagiVital© i Sverige, med planerad lansering i slutet av 2023.

”Urinvägsinfektioner drabbar 40% av alla kvinnor i alla åldrar någon gång i livet. Många har problem med återkommande infektioner. Att lägga till ännu ett högkvalitativt självtest på referensmarknaden Sverige ser vi som ytterligare ett värdefullt steg för att bygga en ledande portfölj med kliniskt bevisade egenvårdsprodukter enligt principen diagnostisera, behandla och förebygga”, säger Erik Sundquist, VD på Peptonic.

Prima Lab är ett schweiziskt medicinteknikföretag med ett specifikt fokus på självtester för kvinnohälsa. Företaget har egen utveckling och säljer sina produkter i mer än trettio länder runt om i världen. Prima Labs självtest för urinvägsinfektioner har mycket hög precision då det mäter på fyra parametrar – blod, protein, leukocyter och nitrit – där de flesta andra produkter mäter på två eller tre. 

Prima Lab är sedan tidigare en strageisk partner till Peptonic då de säljer Peptonics patenterade test för fostervattenläckage på ett antal utvalda marknader i Europa.

”Att fördjupa samarbetet med Prima Lab, som är en ledande aktör inom självtester för kvinnohälsa, ser vi som ett väldigt värdefullt steg när vi fortsätter att bygga vår portfölj”, säger Erik Sundquist.

”Peptonic är en växande och viktig aktör inom kvinnohälsa, att bolaget nu introducerar vårt självtest för urinvägsinfektioner på den svenska marknaden ser vi som väldigt värdefullt för vår fortsatta expansion”, säger Prima Labs VD och grundare Federico Roveda.

Om Prima Lab

Prima Labs vision är att skapa en värld där sjukdomar identifieras innan medicinska behandlingar behövs och på så vis verkar företaget förebyggande. Man gör det genom att fokusera på kliniskt bevisade självtester inom ett flertal terapiområden. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess vuxit mycket snabbt och har nu mer än 200 produkter som säljs i mer än 30 länder. Huvudkontoret ligger i Balerna i Schweiz där man bedriver utveckling, produktion och försäljning. För mer information se https://primalabsa.ch/en/ 

Om Peptonic 

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic har delat upp sin verksamhet i två affärsområden; Medical Consumer och Lifestyle Consumer. Affärsområdet Medical Consumer är baserat på kliniskt bevisad intim egenvård efter principen diagnostisera, behandla, förebygga. Området utgör bolagets huvudfokus och säljs under varumärket VagiVital©. Affärsområdet Lifestyle Consumer består av livsstilsprodukter med huvudfokus på hållbara menstruationsprodukter och säljs under varumärket Lunette©. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.