Peptonic tecknar distributionsavtal med Cetro Medical AB för den svenska marknaden

PEPTONIC Medical AB meddelade idag att bolaget har tecknat ett exklusivt avtal med Cetro Medical AB för distribution av VagiVital VS Pro och VagiVital AL till gynekolog- och barnmorskemottagningar i Sverige. 

Avtalet innebär att Cetro Medical får en exklusiv rätt att sälja VagiVital till sjukhus och kliniker i Sverige. Avtalet löper över tre år med möjlighet till förlängning. 

”I och med avtalet med Cetro Medical får vi en resursstark partner med en lång erfarenhet av framgångsrik distribution av produkter för gynekologi och obstetrik. Ett partnerskap och en samarbetsmodell som vi ser mycket fram emot att bygga upp”, säger Erik Sundquist, VD på Peptonic.

Det innebär vidare att Peptonic kan koncentrera sig på sin kärnaffär som utgörs av kliniskt bevisad intim egenvård enligt principen diagnostisera, behandla och förebygga. Genom sitt unika erbjudande möjliggör bolaget för användarna att självständigt hantera allt från att identifiera och behandla intimhälsoproblemet till förebyggande åtgärder med produkter som förhindrar att problemet återkommer.

En del av produkterna lämpar sig utmärkt att distribuera till olika vårdenheter;

  • VagiVital VS Pro är en vårdanpassad variant av VagiVital VS, som vi säljer direkt till konsument. VagiVital VS Pro möjliggör för vårdpersonal att screena för bakteriell vaginos med en unik kombination av precision och omedelbara resultat.
  • VagiVital AL gör att vårdpersonal med samma precision som vid en gynekologisk undersökning kan identifiera fostervattensläckage, utan att använda sterila instrument och ta mottagningsrum i anspråk.

”Detta är en optimering av resurser och affärspotential och en modell som vi avser att tillämpa när vi framöver bygger vårt eget varumärke globalt på ett kostnads- och resurseffektivt sätt”, säger Erik Sundquist.

”Cetro Medical levererar innovativa och skonsamma undersökningar och behandlingar. Vi ser Peptonics vårdanpassade produkter som perfekta tillägg till vår portfölj och att de är i linje med vårt erbjudande”, säger Carlos Wilhemsson, VD på Cetro Medical.

Denna information är sådan som PEPTONIC Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-05 15:21 CET.

Erik Sundquist, VD

Telefon: + 46 722 49 90 43

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se

Om Cetro Medical AB 

Cetro Medical är ett svenskt medicintekniskt företag som tillhandahåller förstklassiga medicintekniska produkter – främst egentillverkade engångsinstrument i noggrant designad, formsprutad plast – men även tillbehör till dessa. Omsättningen är cirka 200 miljoner kronor där fokus ligger på att erbjuda marknadens bäst designade instrument för skonsamma gynekologiska och kirurgiska behandlingar. Tack vare effektiv produktion, med automatiserad maskinpark och stora lagerytor, erbjuder Cetro Medical konkurrenskraftiga priser och snabba, säkra leveranser från eget lager. Cetro Medical grundades på 60-talet och har byggt upp, vårdar och utvecklar långsiktiga relationer med aktörer inom svensk sjukvård. För ytterligare information se www.cetromedical.se

Om Peptonic Medical AB

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic har delat upp verksamheten i två affärsområden: ”Medical Consumer” och ”Lifestyle Consumer”. Affärsområdet ”Medical Consumer” bygger på kliniskt bevisad intim egenvård och utgör bolagets huvudfokus och säljs under varumärket VagiVital. Affärsområdet ”Lifestyle Consumer” består av livsstilsprodukter med fokus på hållbara mensskydd och säljs under varumärket Lunette. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm. Mer information om Peptonic Medical finns påwww.peptonicmedical.se.