Peptonic Medical terminerar distributionskontraktet med Yuanjia Biotechnology Co., Ltd. för den kinesiska marknaden

Peptonic Medical (publ) (‘Peptonic’ eller ‘bolaget’) informerar att distributionskontraktet med Yuanjia Biotechnology Co., Ltd. gällande VagiVital® AktivGel för den kinesiska marknaden har sagts upp.

Anledningen till termineringen av kontraktet är att Yuanjia Biotechnology Co., Ltd. underlåtit att betala Peptonic 406’ EUR, hälften för en beställning i november 2020 där godset finns i Kina och den andra hälften för en beställning i februari 2021 där godset finns i Finland. Uppkommen situation gör att resultatet för q2 kommer att belastas negativt med -1.4 mSEK.

– Vi har under en längre tid arbetat hårt för att få till en lösning med Yuanjia Biotechnology Co., Ltd. innebärande betalning av utestående skuld samt en plan för att utveckla affären i Kina framåt. Då detta tyvärr inte lyckats terminerar vi nu avtalet med Yuanjia Biotechnology, säger Erik Sundquist, VD på Peptonic Medical.

Ett antal alternativa företag har uttryckt intresse för att vara distributör för VagiVital®️ i Kina.

– Att lansera en produkt i Kina är ett stort åtagande. Man behöver en finansiellt stark partner med kapacitet att genomföra lokal registrering och, inte minst, har ett starkt distributions- och försäljningsnätverk. Vi kommer att utvärdera de alternativ som finns och inleda förhandlingar med de parter vi bedömer har de förutsättningar som behövs. Parallellt söker vi legal rådgivning för att driva in utestående skuld från Yuanjia Bio, säger Erik Sundquist.

Denna information är sådan som PEPTONIC Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-13 15:30 CET.

Erik Sundquist, VD
Telefon: + 46 722 49 90 43
E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se


Om Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling samt försäljning av medicintekniska och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa.Peptonic Medical lanserade VagiVital® AktivGel i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. I april 2021 lanserades VagiVital® Moisturizing V Cleanser, en återfuktande och förebyggande Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com, kortkod: PMED) i Stockholm.

Sedan augusti 2020 ingår Lune Group Oy Ltd. som ett helägt dotterbolag i Peptonic Medical. Bolaget grundades 2005 med affärsidén att leda en lättsam mensrevolution i en positiv anda via patenterade menskoppar. Bolaget har sedan genom att fokusera på hållbar utveckling, miljöfrågor och främjande av sexualhälsa utvecklats till att gå i täten inom hållbar intimhälsa. Mer information om Lunette® får du genom att besöka https://se.lunette.com/.