Peptonic Medical tecknar avtal om distribution av självtest för bakteriell vaginos med exklusivitet i Sverige, Norge och Danmark

Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ eller ’Bolaget’) meddelar idag att man tecknat avtal med Common Sense, Ltd. (Common Sense) om distribution av ett självdiagnostiskt test för bakteriell vaginos. Distributionsrättigheterna gäller för 28 länder, varav exklusiva rättigheter erhållits för Sverige, Norge och Danmark. Bland de icke-exklusiva länderna finns bl.a. England, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien och Australien. Peptonic kommer att marknadsföra självtestet under varumärket VagiVital®.

Självtesterna har utvecklats av Common Sense och säljs idag i USA och i ett antal länder i Europa bl.a. England, Italien och Nederländerna. I kliniska studier har självtestet visat en känslighet på 91,8% och en specificitet på 92,8%. Svar från självtestet erhålls på några sekunder och inga prov behöver skickas för laboratorieanalys.

– Det här är en spännande teknologi, som vi nu får möjlighet att erbjuda våra kunder. Många kvinnor som besväras av illaluktande flytningar vill ogärna gå till läkare för diagnos och då är det här självtestet ett smidigt alternativ som ger ett snabbt första svar, säger Johan Inborr, VD i Peptonic. Självklart vill vi i framtiden också kunna erbjuda en säker och effektiv behandling för bakteriell vaginos.

Lansering av självtesterna planeras till tredje kvartalet 2021.

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2020.


Om Bakteriell Vaginos

Bakteriell vaginos är den vanligaste orsaken till besvärande/illaluktande flytningar hos kvinnor i fertil ålder. Normalt är slidan koloniserad av laktobaciller som bibehåller ett lågt pH och därmed ett visst skydd mot infektioner. Vid bakteriell vaginos är laktobacillerna undanträngda av andra bakterier, ofta anaerober, som orsakar frisättning av illaluktande aminer. Ett förhöjt pH-värde bidrar till processen.

Bakteriell vaginos ökar risken för prematur förlossning och kan också bidra till intraabdominella infektioner i samband med vaginala kirurgiska ingrepp (källa: Internetmedicin.se). Uppskattningsvis 15-30% av alla kvinnor lider av bakteriell vaginos. I första hand behandlas bakteriell vaginos med antibiotika.

Om Common Sense

Common Sense Ltd. grundades 1999 av en grupp forskare med ambition att utveckla innovativa produkter inom kvinnohälsa.

Företaget utvecklar och tillverkar diagnostiska tester för kvinnospecifika medicinska tillstånd. Produkterna riktar sig till både OTC-marknaden och den professionella sjukvårdsmarknaden. Produktportföljen inkluderar test för att identifiera vaginala infektioner och test för detektion av fostervattenläckage.

Common Sense-produkter har framgångsrikt lanserats i Nordamerika under såväl egna varumärken som ledande varumärken inom kvinnohälsa (2014) och i Europa (2015). Expansion till andra stora världsmarknader inklusive Asien och Latinamerika startade 2018.

Common Sense-produkter finns i större detaljhandels- och apoteksbutiker i hela USA och i ledande apotek i Europa.

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.se, kortkod: PMED) i Stockholm.

Sedan augusti 2020 ingår Lune Group Oy Ltd. som ett helägt dotterbolag i Peptonic Medical -koncernen. Lune Group Oy Ltd. är ett företag grundat av Heli Kurjanen år 2005. Företagets affärsidé är att leda en lättsam mensrevolution i en positiv anda. Bolaget har genom att fokusera på hållbar utveckling, miljöfrågor och främjande av sexualhälsa utvecklats till att gå i täten för menskoppsföretagen. Lunetteâ menskoppar är ett alternativ till engångsmensskydd och håller i flera år. Företaget har återförsäljare i 50 länder och säljer via sin webbshop Lunette-produkter till över 100 länder. Lune Group har i USA dotterbolaget Lune North America Inc. Lunetteâ menskoppar är designade, tillverkade och förpackade i Finland. Mer information om Lunetteâ får du genom att besöka https://se.lunette.com/.