Peptonic Medical har ingått icke exklusiva förhandlingar om ett möjligt förvärv av alla tillgångar i CommonSense Ltd (Israel).

CommonSense står under offentlig förvaltning sedan 2021-07-07. Bolaget är inriktat på kvinnohälsa och har bland annat CE-märkta produkter för självtest av bakteriell vaginosis och svampinfektioner. Vidare har man en självtest för att upptäcka avgång av fostervatten för gravida kvinnor i slutskedet av graviditeten. Bolaget omsatte på koncernnivå 2.162 TUSD under 2020 och har för närvarande 20 anställda.

Peptonic ser i CommonSense en intressant möjlighet att bredda bolagets portfölj och attraktionskraft med produkter som passar väl med strategierna för VagiVital. Anledningen till vårt intresse är att vi ser samordningsfördelar på marknaden och en stärkt portfölj.

Förhandlingarna beräknas vara klara senast 2021-10-31.

Denna information är sådan som PEPTONIC Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-13 22:20 CET.

Erik Sundquist, VD
Telefon: + 46 722 49 90 43
E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se


Om Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling samt försäljning av medicintekniska och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa.Peptonic Medical lanserade VagiVital® AktivGel i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. I april 2021 lanserades VagiVital® Moisturizing V Cleanser, en återfuktande och förebyggande Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com, kortkod: PMED) i Stockholm.

Sedan augusti 2020 ingår Lune Group Oy Ltd. som ett helägt dotterbolag i Peptonic Medical. Bolaget grundades 2005 med affärsidén att leda en lättsam mensrevolution i en positiv anda via patenterade menskoppar. Bolaget har sedan genom att fokusera på hållbar utveckling, miljöfrågor och främjande av sexualhälsa utvecklats till att gå i täten inom hållbar intimhälsa. Mer information om Lunette® får du genom att besöka https://se.lunette.com/.