Peptonic Medical AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2021 och kommenterar den

Peptonic Medical (publ). Årsredovisningen för 2021 har idag blivit tillgänglig. Den finns att ladda hem här.

Styrelse och ledning vill kommentera den anmärkningen från revisorn i revisionsberättelsen, uttryckt enligt följande;

Bolaget har vid flera tillfällen inte betalt skatter och avgifter i rätt tid.

Styrelse och ledning ger följande klargörande;
Bolaget har redovisning av skatter och avgifter utlagd på en redovisningsbyrå. Vid tre tillfällen under 2021 har bolaget betalt in skatter och avgifter för sent, vid två av tillfällena med 1 dag och vid ett tillfälle med 2 dagar. Totalt har bolaget för detta fått betala 278 kronor i ränta till Skatteverket. Försenad inbetalning har inte vid något tillfälle berott på likviditetsproblem. Bolaget har förstärkt rutinerna för att undvika framtida förseningar.

Erik Sundquist, VD
Telefon: + 46 722 49 90 43
E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se


Om Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic lanserade första produkten, VagiVital®️ AktivGel, mot vaginal atrofi, i juli 2018. I april 2021 lanserades VagiVital®️ Moisturizing V Cleanser, en återfuktande och förebyggande intimtvätt. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.

Sedan augusti 2020 ingår Lune Group Oy Ltd. som ett helägt dotterbolag i Peptonic Medical. Bolaget grundades 2005 med affärsidén att leda en lättsam mensrevolution i en positiv anda via patenterade menskoppar. Bolaget utvecklas nu till att gå i täten inom hållbart, intimt välmående.

I oktober 2021 förvärvades samtliga tillgångar från det israeliska bolaget Common Sense Ltd. Common Sense har utvecklat unika och patenterade självtester som med hög precision diagnosticerar bakteriell vaginos respektive fostervattenavgång.