Komplettering gällande kallelse till extra bolagsstämma den 9/1 2023 i Peptonic Medical AB (publ)

Punkt 11 – Val av styrelseledamot/-ledamöter

Valberedningen föreslår att Anders Blom och Daniel Rudeklint väljs som ordinarie ledamöter av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Susanne Axelsson har meddelat att hon önskar lämna sitt uppdrag som ledamot av styrelsen. 

Valberedningen föreslår att Anders Blom och Daniel Rudeklint skall erhålla samma styrelsearvode som övriga styrelseledamöter, dvs 200 000 kronor på årsbasis, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Anders Blom

Född 1969. Civilekonom Uppsala universitet.

Styrelseuppdrag: 
Styrelseordförande i Maida Vale Capital. Styrelseledamot i Terranet AB (publ), Alzinova AB (publ), Hunterhex AB, Hunterhex International Ltd. (Hong Kong), Challengehop (Petzbe) Inc. (New York), Wonderboo AB.

Tidigare befattningar: 
CFO EVP Oasmia Pharmaceutical AB (publ), CEO Nexttobe AB, Senior Global Director Business Development and Strategy Q-Med AB (publ). 

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: [Ja]

Oberoende gentemot större aktieägare*: [Nej]

Aktieinnehav: [Nej]

Daniel Rudeklint

Född 1981. Civilekonom Luleå tekniska universitet.

Befattning:

tf verkställande direktör och CFO Emotra AB. 

Styrelseuppdrag: 

Styrelseledamot i Kebni AB och Emotra AB.

Tidigare befattningar:

Internrevisor Sida, auktoriserad revisor Ernst & Young.

Oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen: [Ja]

Oberoende gentemot större aktieägare: [Ja]

Aktieinnehav: [Nej]

Valberedningens ledamöter har varit Hans Deringer (ordförande), Heli Kurjanen och Julian Aleksov. För frågor kontakta Hans Derninger tel 0722 48 72 00.

* Maida Vale Capital kommer genom föreslagen företrädesemission bli större aktieägare i Peptonic Medical. 

Om Peptonic Medical AB 

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnors hälsa. Peptonic har delat upp sin verksamhet i två affärsområden: ”Medical Consumer” och ”Lifestyle Consumer”. Affärsområdet ”Medical Consumer” är baserat på kliniskt bevisad intim självvård och utgör bolagets huvudfokus och säljs under varumärket VagiVital. Affärsområdet ”Lifestyle Consumer” består av livsstilsprodukter med fokus på menstruation, sex och fertilitet och säljs under varumärket Lunette. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.