Klinisk studie med VagiVital® hos kvinnor som genomgår cancerbehandling och lider av vaginal atrofi nu publicerad hos Dove Press

Peptonic Medical (publ) (‘Peptonic’ eller ‘Bolaget’) informerar idag om att den kliniska studien med VagiVital® nu är publicerad i publikationen Dove Press. Syftet med studien var att undersöka huruvida och i vilken utsträckning VagiVital® kan lindra symtom kopplade till vaginal atrofi hos kvinnor som tar aromatashämmande läkemedel (s.k. antiöstrogen), som ett led i sin cancerbehandling.

Resultaten visar på kraftig lindring av de mest besvärande symtomen såsom vaginal torrhet, klåda och samlagssmärta. Dessutom sjönk vaginalt pH som en följd av behandlingen med VagiVital®. Samtliga förbättringar var statistiskt signifikanta (p<0,001) och magnituden av förbättringarna var på minst samma nivå som i tidigare kliniska studier med VagiVital®. Studien finns att ladda ner på www.dovepress.com/an-open-uncontrolled-pilot-study-on-12-week-use-of-vagivital-for-treat-peer-reviewed-fulltext-article-MDER

Som vi tidigare har informerat om har studien genomförts på en grupp kvinnor med synnerligen svåra symtom på grund av sin medicinering och det känns mycket bra att kunna erbjuda denna grupp en hormonfri symtomlindring som kliniskt bevisat fungerar.

Studien genomfördes på Karolinska Universitetsjukhuset och pågick under 12 veckor med 2 veckors uppföljning. Patientgruppen som studerades bestod av 28 kvinnor i åldern 40 till 82 år som alla hade behandlats för sin hormonberoende cancer och stod på behandling med aromatashämmande läkemedel och som på grund av detta uppvisar symtom på vaginal atrofi. Dessa kvinnor är kontraindicerade för behandling med östrogener och andra hormoner.

Erik Sundquist, VD
Telefon: + 46 722 49 90 43
E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se


Om Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com, kortkod: PMED) i Stockholm.

Sedan augusti 2020 ingår Lune Group Oy Ltd. som ett helägt dotterbolag i Peptonic Medical -koncernen. Lune Group Oy Ltd. är ett företag grundat av Heli Kurjanen år 2005. Företagets affärsidé är att leda en lättsam mensrevolution i en positiv anda. Bolaget har genom att fokusera på hållbar utveckling, miljöfrågor och främjande av sexualhälsa utvecklats till att gå i täten för menskoppsföretagen. Lunette® menskoppar är ett alternativ till engångsmensskydd och håller i flera år. Företaget har återförsäljare i 50 länder och säljer via sin webbshop Lunette-produkter till över 100 länder. Lune Group har i USA dotterbolaget Lune North America Inc. Lunette® menskoppar är designade, tillverkade och förpackade i Finland. Mer information om Lunette® får du genom att besöka https://se.lunette.com/.