30 000 Lunette menskoppar kommer att nå nya kunder via nya kanaler

Peptonic Medical (publ) meddelade idag att dess helägda dotterbolag Lune Group Oy Ltd har tecknat ett gemensamt marknadsföringsavtal med amerikanska företaget Womanizer.

Ett strategiskt partnerskap mellan Womanizer och Lunette – två varumärken med visionen att få slut på tabun kring onani och menstruationshälsa – säkerställer att 30 000 Lunette menskoppar når nya kunder via nya kanaler i mars 2022.

I en fortsättning på en redan givande relation mellan varumärkena, och för att uppmärksamma internationella kvinnodagen den 8 mars, kommer varje köpare av den bästsäljande Womanizer Premium Vibrator att få Lunette menskopp på köpet. I det gemensamma kampanjprogrammet kommer Womanizer att köpa produkterna från Lune Group Oy Ltd till ett rabatterat pris.

Detta är inte första samarbetet mellan Womanizer och Lunette för att lyfta fram den nära kopplingen mellan onani och välbefinnande vid menstruation. Förra året arbetade varumärkena ihop i en omfattande ”menstrubationsstudie” som undersökte onanins inverkan på mensvärk. I slutet av forskningsprojektet rapporterade 70% av deltagarna att onani hade haft en positiv inverkan på intensiteten av deras mensvärk, medan 90% angav att de skulle rekommendera onani som smärtlindring till en vän.

Samarbetet är ett viktigt steg i linje med Peptonics strategi att bredda Lunettes varumärke från hållbara menstruationsprodukter till att även omfatta hållbart sexuellt välbefinnande. Partnerskapet kommer att öppna upp en ny och relevant kanal för denna strategi med mottagare av sexuella hälsoprodukter som företaget kommer att lansera under 2022. Det kommer även att bidra till att ytterligare befästa Peptonic Group och dess varumärken som en ledande röst inom övergripande intimhälsa.

Denna information är sådan som PEPTONIC Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-07 04:10 CET.

Erik Sundquist, VD
Telefon: + 46 722 49 90 43
E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se


Om Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic lanserade första produkten, VagiVital®️ AktivGel, mot vaginal atrofi, i juli 2018. I april 2021 lanserades VagiVital®️ Moisturizing V Cleanser, en återfuktande och förebyggande intimtvätt. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.

Sedan augusti 2020 ingår Lune Group Oy Ltd. som ett helägt dotterbolag i Peptonic Medical. Bolaget grundades 2005 med affärsidén att leda en lättsam mensrevolution i en positiv anda via patenterade menskoppar. Bolaget utvecklas nu till att gå i täten inom hållbart, intimt välmående.

I oktober 2021 förvärvades samtliga tillgångar från det israeliska bolaget Common Sense Ltd. Common Sense har utvecklat unika och patenterade självtester som med hög precision diagnosticerar bakteriell vaginos respektive fostervattenavgång.