Clinical study with VagiVital® in women undergoing cancer treatment and suffering from vaginal atrophy now published

Peptonic Medical (publ) (‘Peptonic’ or ‘the Company’) informs that the latest clinical study with VagiVital® has been published. The objective of the study was to investigate whether, and to what extent, VagiVital® can relieve symptoms associated with vaginal atrophy in women taking aromatase inhibitors (antiestrogens) as part of their cancer treatment. The study shows that […]

Klinisk studie med VagiVital® hos kvinnor som genomgår cancerbehandling och lider av vaginal atrofi nu publicerad hos Dove Press

Peptonic Medical (publ) (‘Peptonic’ eller ‘Bolaget’) informerar idag om att den kliniska studien med VagiVital® nu är publicerad i publikationen Dove Press. Syftet med studien var att undersöka huruvida och i vilken utsträckning VagiVital® kan lindra symtom kopplade till vaginal atrofi hos kvinnor som tar aromatashämmande läkemedel (s.k. antiöstrogen), som ett led i sin cancerbehandling. […]