Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i Peptonic Medical AB (publ)

Valberedningen för Peptonic Medical AB (publ) lägger fram följande förslag till beslut vid årsstämman den 24 maj 2022 avseende antalet ledamöter och val av styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår fyra styrelseledamöter och inga suppleanter i styrelsen.

Hans von Celsing, Leni Ekendahl, Marianne Östlund och Anna Tenstam har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Jan Bardell, Susanne Axelsson, Lena Munkhammar och Anders Norling som styrelseledamöter. Valberedningens beslut att föreslå ovan nämnda personer som nya styrelseledamöter var enhälligt. Valberedningen föreslår att Jan Bardell väljs till styrelsens ordförande.

Jan Bardell

Jan Bardell, född 1957. VD för Bardell Consult AB. Jan Bardell är styrelseordförande i Infranord. Tidigare uppdrag inkluderar VD för Climeon, VD för Argynnis Group, VD för ONE Nordic AB, VD för Vattenfall Services, VD för Vattenfall Data, VD för Gestrikekraft. Jan Bardell har studerat företagsekonomi vid Högskolan i Gävle, pedagogik vid Uppsala universitet samt kurser i företagsledning vid Stockholm School of Economics Executive Education. Jan Bardell är oberoende i förhållande till Peptonic Medical och dess ledning och oberoende i förhållande till Vidarstiftelsen.

Susanne Axelsson, född 1960. Interim ekonomichef på Sandvik Mining & Construction Tools AB. Tidigare uppdrag inkluderar ekonomichef på PowerCell, ekonomichef på Swedish Match Industries, CFO på Gbo Fastening Systems, CFO på Group Smart Eyes AB, ekonomichef på Rederi AB Transatlantic, CFO på Almedahl-Kinna. Susanne Axelsson har studerat företagsekonomi vid IHM Business School, Excecutive MBA utbildning Strategy & Management/Leadership vid Mgruppen. Susanne Axelsson är oberoende i förhållande till Peptonic Medical och dess ledning och oberoende i förhållande till Vidarstiftelsen.

Lena Munkhammar

Lena Munkhammar, född 1958. VD för Lena Munkhammar AB. Lena Munkhammar är överläkare vid Capio AB Stockholm och vid Länssjukhuset Region Gävleborg. Tidigare uppdrag inkluderar sjukhusdirektör vid Länssjukhuset Region Gävleborg, VD för Carema Sjukvård AB, VD för Gävletidningar AB. Lena Munkhammar har en medicinsk examen från Karolinska Institutet. Lena Munkhammar är oberoende i förhållande till Peptonic Medical och dess ledning och oberoende i förhållande till Vidarstiftelsen.

Anders Norling

Anders Norling, född 1966. Grundare av Nötskäret Konsult AB. Anders Norling är styrelseordförande i Clean Sverige AB och Toxintelligence AB. Tidigare uppdrag inkluderar Interim Sales Director för Coca-Cola European Partners, General Manager på Colgate-Palmolive AB och Senior Advisor för Colgate-Palmolive Nordic, försäljningschef för Kodaks affärsområde Digital Film Imaging Systems. Anders Norling har en magisterexamen i företagsekonomi från Linköpings universitet. Anders Norling är oberoende i förhållande till Peptonic Medical och dess ledning och oberoende i förhållande till Vidarstiftelsen.

Mer information om de personer som föreslås som styrelseledamöter kommer offentliggöras på www.peptonicmedical.se

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman. Årsstämman kommer att hållas den 24 maj 2022.

Valberedningens ledamöter är Hans Derninger, utsedd av Vidarstiftelsen, Heli Kurjanen och Mika Kurjanen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Derninger, valberedningens ordförande
+46 (0)722 48 72 00

Denna information är sådan som PEPTONIC Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-07 07:34 CET.


OM Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt nystartat företag inom medicinteknik, dedikerat till att forska och utveckla banbrytande produkter inom kvinnohälsoområdet och förbättra tillgången till dessa produkter på en global skala.

Företaget grundades 2009 och producerar nu sitt eget utbud av intima hälso- och välmåendeprodukter under varumärket Vagivital och är även moderbolag till Lune Group Oy Ltd och Peptonic Medical Israel Ltd. Gruppen är hem för ett holistiskt utbud av produkter som har hög tillförlitlighet hos experter och är älskade av kunder. Peptonic Medicals aktie handlas på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm sedan 2014.