Tingsrätten avslår yrkande om företagsbot och frikänner samtliga i insidermål

Peptonic Medical AB (publ) meddelar idag att Tingsrätten har avslagit Ekobrottsmyndighetens (EBM) yrkande om företagsbot för Peptonic om 500 000 kronor.

Domen avser den utredning om grovt insiderbrott som Peptonic tidigare informerat om och som avsåg åtgärder som bolaget vidtagit inom ramen för ett finansieringsarrangemang mellan bolaget och en finansiell aktör under våren 2019. I inledningen av 2022 informerades Peptonic om att EBM avsåg yrka på en företagsbot för Peptonic om 500 000 kronor med anledning av utredningen. EBM upprepade sin yrkan i september 2022 i samband med att tidigare styrelseordförande, VD och CFO i bolaget åtalades för grovt insiderbrott. Enligt domen från Tingsrätten frikänns nu de åtalade personerna och bolaget på samtliga punkter.  

Peptonic reserverade ett belopp motsvarande företagsboten i resultatet för tredje kvartalet 2022. Peptonic avser besluta om att lösa upp reserven i samband med resultat för andra kvartalet 2023. 

Denna information är sådan som PEPTONIC Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-28 16:11 CET.

Erik Sundquist, VD

Telefon: + 46 722 49 90 43

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical AB

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic har delat upp verksamheten i två affärsområden: ”Medical Consumer” och ”Lifestyle Consumer”. Affärsområdet ”Medical Consumer” bygger på kliniskt bevisad intim egenvård och utgör bolagets huvudfokus och säljs under varumärket VagiVital. Affärsområdet ”Lifestyle Consumer” består av livsstilsprodukter med fokus på hållbara mensskydd och säljs under varumärket Lunette. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm. Mer information om Peptonic Medical finns påwww.peptonicmedical.se.