Peptonic rapporterar preliminära siffror för perioden 1 januari – 31 maj 2023

PEPTONIC medical AB (”Peptonic”) lämnar idag en uppdatering om bolagets finansiella utveckling för perioden 1 januari 2023 – 31 maj 2023 mot bakgrund av förslaget att gå samman med Pharmiva AB (publ) (”Pharmiva”). En fullständig kvartalsrapport för det andra kvartalet 2023 planeras att publiceras den 11 augusti 2023. 

Den 15 juni 2023 offentliggjorde Peptonic och Pharmiva (tillsammans ”Bolagen”) att Bolagen har ingått en avsiktsförklaring med intentionen att gå samman genom en fusion. Peptonic redovisar med anledning av detta en uppdatering av bolagets finansiella utveckling under perioden 1 januari – 31 maj 2023. 

Peptonics nettoomsättning under perioden 1 januari – 31 maj 2023 uppgick till 15 842 KSEK (motsvarande period 2022: 16 893 KSEK). Bolagets rörelseresultat uppgick till
-11 968 KSEK (motsvarande period 2022: -15 599 KSEK), resultat före bokslutsdispositioner och skatt till -13 335 KSEK (motsvarande period 2022: -16 225 KSEK) samt nettoresultat till
-13 357 KSEK (motsvarande period 2022: -16 225 KSEK).

Nettoomsättning och resultatutveckling

Peptonic | KSEK20232022
Januari – MajJanuari – Maj
Nettoomsättning15 84216 893
Rörelseresultat-11 968-15 599
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt-13 335-16 225
Nettoresultat-13 357-16 225

Under perioden arbetade Peptonic vidare med sin kärnstrategi att skapa en unik portfölj inom kvinnohälsa med kliniskt bevisad intim egenvård efter principen diagnostisera, behandla och förebygga. Inlicensiering av ett urinvägsinfektionstest, avtal med Siemens Healthineers och Cetro Medical samt utökat distributionsavtal med GMS Healthcare under april och maj är positiva framsteg för att förverkliga bolagets plan enligt den beslutade strategin. 

”Med anledning av fusionsdiskussionerna med Pharmiva lämnar vi idag preliminära siffror för perioden jan-maj 2023. På grund av periodisering är april något sämre än förväntat medan maj är bättre än förväntat. 

Ett samgående med Pharmiva utgör ytterligare ett väsentligt steg i förverkligandet av vår plan. Vernivia är den första kliniskt bevisade egenvårdsbehandlingen mot bakteriell vaginos som ger snabb symtomlindring, läker ut infektionen och samtidigt stimulerar tillväxt av skyddande lactobaciller. Det är en utmärkt behandlingslösning till vårt kliniskt bevisade självtest för att diagnostisera bakteriell vaginos. Vi ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog och process med Pharmiva”, säger Erik Sundquist, vd Peptonic