PEPTONIC medical AB får nya starka ägare och reducerar kraftigt skuldsättningen

PEPTONIC medical AB (”Peptonic” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av units som styrelsen beslutade om den 6 december 2022 (”Företrädesemissionen”). Genom Företrädesemissionen kvittas två utestående fordringar om totalt 10,6 MSEK som Vidarstiftelsen och Maida Vale Capital AB (”Maida Vale”) hade mot Bolaget. Tillika har Maida Vale tecknat units i Företrädesemissionen. De två största ägarna har nu drygt 30% av kapitalet och rösterna i bolaget, fördelat på Maida Vale om 15,7% och Vidarstiftelsen om 14,6%.

Peptonics skuldsättning minskade kraftigt i samband med de kvittningar som genomfördes i Företrädesemission. Innan Företrädesemissionen uppgick skuldsättningen till 27,3 MSEK och kvarstående skuld efter Företrädesemissionen uppgår till 3,5 MSEK då samtliga långfristiga lån nu lösts. Totalt kvittades 10,6 MSEK i Företrädesemissionen, varav 5,0 MSEK från Maida Vale respektive 5,6 MSEK från Vidarstiftelsen. De lån som betalades av i samband med Företrädesemissionen möjliggör för Bolaget att stärka sin likviditetsplanering och forsätta utveckla intimvårdsprodukter med syfte att förbättra kvinnors intimhälsa.

Kommentar från Erik Sundquist, VD PEPTONIC medical AB

– Bolaget har nu fått en ny stark och långsiktig ägarbas som, bortsett från finansieringen, bidrar med kompetens och ett globalt nätverk inom det område Peptonic verkar. Vi ser mycket positivt på detta. Det ger en helt annan möjlighet för vår framtida expansion genom att möjliggöra accelererad tillväxt med nya produkter, förstärka vårt distributionsnätverk och nå ut till nya geografier. Jag ser med stor tillförsikt och väldigt ljust på Peptonics framtid.

Erik Sundquist, VD

Telefon: + 46 722 49 90 43

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical AB 

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnors hälsa. Peptonic har delat upp sin verksamhet i två affärsområden: ”Medical Consumer” och ”Lifestyle Consumer”. Affärsområdet ”Medical Consumer” är baserat på kliniskt bevisad intim självvård och utgör bolagets huvudfokus och säljs under varumärket VagiVital. Affärsområdet ”Lifestyle Consumer” består av livsstilsprodukter med fokus på menstruation, sex och fertilitet och säljs under varumärket Lunette. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.