Peptonic deltar på Småbolagsdagen

Den 13 juni arrangerar Aktiespararna och Redye Småbolagsdagen 2016 på Sheraton Hotel i Stockholm. PEPTONIC medical deltar och kommer att hålla sin presentation kl. 17.00.

Mer om Småbolagsdagen »

Årsstämma den 19 maj 2016

Aktieägarna i PEPTONIC medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2016 kl. 15.00 i Gällöfsta Konferens lokaler, Biblioteksgatan 29, Stockholm.

Mer om stämman »

PepMed_Analysguide_200pxAnalysguiden 2016

Men en stärkt kassa avser Peptonic att åter en gång ta sin läkemedelskandidat Vagitocin® till klinikerna. Bolaget har presenterat en agenda för studien med ett uppskattat tidsschema.

Ladda ner analysguiden »

Feminvest-Cobranding-Logotyp_200pxPeptonic sponsrar Feminvest

PEPTONIC medical sponsrar under 2016 Feminvest, ett nytt investerarnätverk för kvinnor, vars syfte är att främja kvinnors ägande och inflytande på aktiemarknaden.

Läs mer »

Book-on-OxytocinNew book on Oxytocin released

This book by Prof. Kerstin Uvnäs Moberg is a compilation of evidence-based data and tells the story how oxytocin plays an important role in females in transition to motherhood – far beyond stimulation of uterine contractions during birth and milk ejection during breastfeeding.

More about the book and how to order it »

Welcome to PEPTONIC medical

PEPTONIC medical is an innovative Swedish pharmaceutical company that is developing new and safe treatments and therapies based on the well known beneficial properties of oxytocin.

More on PEPTONIC »

Partnerships

We are seeking partners for advancing the Vagitocin® program towards registration and commercial launch. Contact us for more information about partnering opportunities.

Partnering opportunities »