Vi söker en Produktchef för arbetet med den fortsatta uppbyggnaden av VagiVital.

VagiVital lanserades på egen nätbutik i juli 2018 och finns nu hos samtliga apoteks nätbutiker i Sverige och vi ser att vi kommer att fortsätta expansionen i Sverige i snabb takt. Vi söker dig som vill vara med och bygga bolaget vidare och tillsammans med oss göra VagiVital och Peptonic till en fortsatt framgång.

Mer om tjänsten »

Extra bolagsstämma i Peptonic Medical

Aktieägarna i PEPTONIC medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 6 november 2018 kl.10.00 i Scandic Alvik Konferens lokaler, Bromma.

Information, anmälan med mera »

Peptonic på Aktiedagen den 11 september

VD Johan Inborr presenterade bolaget på Aktiespararnas aktiedag den 11 september på Operaterassen, Stockholm.

Johan Inborrs presentation »

Aktiefrukost den 3 maj

VD Johan Inborr presenterade bolaget på Aktiespararnas aktiefrukost den 3 maj på Operaterassen, Stockholm.

Johan Inborrs presentation »

Analysguiden

Peptonic genomför en emission inför lansering av VagiVital®. Med kliniska data som påvisar produktens goda effekt är det inte orimligt att VagiVital® snabbt kan ta marknadsandelar.

Ladda ner analysguiden »

Nyemission och teckning av aktie

Styrelsen i Peptonic Medical har den 10 april 2018, beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget om högst 43 014 300 aktier.

Information, Investor Memorandum och teckningsblankett »