Leni Ekendahl på Kvinnokvällen LIVE den 27 augusti

Leni Ekendahl, styrelseledamot i Peptonic Medical, presenterade bolaget på Aktiespararnas aktivitet Kvinnokvällen LIVE.

Lenis presentation »

Kallelse till extra bolagsstämma den 28 juli 2020

Aktieägarna i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 juli 2020 kl.12.00 i Bolagets lokaler, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma.

Mer information »

Kommuniké från årssstämma i PEPTONIC medical AB

Årsstämma i Peptonic Medical AB (publ), hölls den 30 juni 2020 i Scandic Alviks konferenslokaler i Stockholm. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut på stämman »

VD Johan Inborr presenterar Peptonic på Småbolagsdagen

Johan Inborr presenterade bolaget på Småbolagsdagen i Stockholm den 8 juni

Johan Inborrs presentation »

VD Johan Inborr intervjuas av Analysguiden

Aktiespararna TV har träffat Johan Inborr för en analys av nuläget och Peptonics framtidsplaner.

Intervjun med Johan Inborr »

Peptonic på Småbolagsdagen den 3 juni

Den 3 juni arrangerade Aktiespararna Småbolagsdagen på Sheraton Hotel, Stockholm. Peptonic Medical deltog och VD Johan Inborr presenterade bolaget.

Johan Inborrs presentation »