Kallelse till extra bolagsstämma den 16 december 2021

PEPTONIC medical AB (publ) har genom pressmeddelande den 4 november 2021 informerat om bolagets avsikt att genomföra en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (Units) som tillför bolaget ca 42 miljoner kronor före emissionskostnader. Aktieägarna i PEPTONIC medical kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 december 2021 kl. 10:00 på bolagets kontor i Bromma.

Hela kallelsen med agenda, styrelsens förslag på beslut, fullmakt med mera »

Delårsrapport för perioden januari-september 2021

Peptonic Medicals delårsrapport för perioden januari-september 2021 är nu publicerad och finns tillgänglig och kan även laddas ner som PDF.

Delårsrapport janauri-september 2021 »

Analys Peptonic Medical: Lyckad satsning på onlineförsäljningAnalys Peptonic Medical: Lyckad satsning på onlineförsäljning

Under pandemin har Peptonic ökat fokus på att växa sin digitala försäljning, och under Q1 ökade försäljningen i VagiVitals egna nätbutiker med 93%. Motsvarande siffra för Lunette, vars menskoppar funnits på marknaden längre, var +50%. Den lyckade satsningen på digital försäljning har vägt upp de utmaningar som funnits i den fysiska apotekshandeln.

Läs mer »
Ladda ner hela analysrapporten »

Klinisk studie med VagiVital® hos kvinnor som genomgår cancerbehandling och lider av vaginal atrofi nu publicerad hos Dove PressKlinisk studie publicerad med VagiVital® hos kvinnor som genomgår cancerbehandling och lider av vaginal atrofi

Peptonic Medical meddelar att den kliniska studien med VagiVital® nu är publicerad i publikationen Dove Press. Syftet med studien var att undersöka huruvida och i vilken utsträckning VagiVital® kan lindra symtom kopplade till vaginal atrofi hos kvinnor som tar aromatashämmande läkemedel (s.k. antiöstrogen), som ett led i sin cancerbehandling.

Pressmeddelande med studien »

Årsredovisning för verksamhetsåret 2020 är publicerad

Peptonic Medicals årsredovisning för verksamhetsåret 2020 är nu publicerad och finns tillgänglig att beställa eller ladda ner som PDF.

Beställ eller ladda ner årsredovisningen »

Press releases & corporate news