Intervju med VD Erik Sundquist

Finwire TV har träffat Peptonics VD Erik Sundquist. Det blir ett samtal om Eriks första tid som VD, lönsamma produkter, förvärv, expansionsmarknader, den planerade företrädesemissionen och mycket mer.

Se videon »

Kallelse till extra bolagsstämma den 16 december 2021

PEPTONIC medical AB (publ) har genom pressmeddelande den 4 november 2021 informerat om bolagets avsikt att genomföra en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (Units) som tillför bolaget ca 42 miljoner kronor före emissionskostnader. Aktieägarna i PEPTONIC medical kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 december 2021 kl. 10:00 på bolagets kontor i Bromma.

Hela kallelsen med agenda, styrelsens förslag på beslut, fullmakt med mera »

Delårsrapport för perioden januari-september 2021

Peptonic Medicals delårsrapport för perioden januari-september 2021 är nu publicerad och finns tillgänglig och kan även laddas ner som PDF.

Delårsrapport janauri-september 2021 »

Analys Peptonic Medical: Lyckad satsning på onlineförsäljningAnalys Peptonic Medical: Lyckad satsning på onlineförsäljning

Under pandemin har Peptonic ökat fokus på att växa sin digitala försäljning, och under Q1 ökade försäljningen i VagiVitals egna nätbutiker med 93%. Motsvarande siffra för Lunette, vars menskoppar funnits på marknaden längre, var +50%. Den lyckade satsningen på digital försäljning har vägt upp de utmaningar som funnits i den fysiska apotekshandeln.

Läs mer »
Ladda ner hela analysrapporten »

Klinisk studie med VagiVital® hos kvinnor som genomgår cancerbehandling och lider av vaginal atrofi nu publicerad hos Dove PressKlinisk studie publicerad med VagiVital® hos kvinnor som genomgår cancerbehandling och lider av vaginal atrofi

Peptonic Medical meddelar att den kliniska studien med VagiVital® nu är publicerad i publikationen Dove Press. Syftet med studien var att undersöka huruvida och i vilken utsträckning VagiVital® kan lindra symtom kopplade till vaginal atrofi hos kvinnor som tar aromatashämmande läkemedel (s.k. antiöstrogen), som ett led i sin cancerbehandling.

Pressmeddelande med studien »