PEPTONIC medical deltar på Stora Aktiedagen i Stockholm den 7:e december

PEPTONIC medical (publ) (”Peptonic Medical eller ”Bolaget”)  – ett bolag som utvecklar läkemedel baserade på oxytocin – meddelar att bolaget kommer att delta på Stora Aktiedagen i Stockholm den 7:e december, plats Hotell Birger Jarl. Johan Inborr, verkställande direktör i Peptonic Medical, kommer att hålla en presentation kl 15.50. Deltagande är kostnadsfritt, men kräver anmälan i förväg, se www.aktiespararna.se/sthlm.

Att delta under Stora Aktiedagen är gratis för intresserade aktiesparare. Mer information finns och anmälan görs på www.aktiespararna.se/sthlm. Det finns även möjlighet att koppla upp sig och följa presentationen antingen on-line eller i efterhand. Information om hur man går tillväga finns på ovanstående hemsida. Företrädare för Bolaget finns på plats före och efter presentationen vid en monter.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Johan Inborr, VD
Telefon: +46 708 853 893
E-mail: johan.inborr@peptonicmedical.se


Om PEPTONIC medical AB (publ)

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel baserade på oxytocin. Bolaget som grundades 2009 utvecklar ett östrogenfritt alternativ, Vagitocin®, en gel som innehåller oxytocin för lokal behandling av vaginal atrofi. Oxytocin är ett naturligt kroppseget hormon som har använts för andra medicinska ändamål sedan 1960-talet. Det faktum att oxytocin är välkänt och välstuderat möjliggör en förenklad utvecklingsprocess. Bolaget har genomfört kliniska fas I och II studier och där erhållit positiva resultat såsom påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag, men med färre biverkningar