God rekrytering i Peptonic Medical ABs fas 2b studie

Peptonic Medical (publ) – ett bolag som utvecklar läkemedel baserade på oxytocin – meddelar idag att sex veckor efter start av studien har 57 patienter startat behandling. Under juni månad beräknas ytterligare minst 13 patienter starta behandling. Syftet med studien är att undersöka effekten av Peptonic Medicals produktkandidat Vagitocin® (oxytocin) för behandling av vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

Fas 2b –studien är en dubbelblind, placebokontrollerad, multicenter studie med två studiearmar innefattande 80 patienter i vardera d.v.s. totalt 160 patienter. Syftet med studien är att undersöka effekten av Vagitocin® (400 IU/dag) jämfört med placebo vid behandling av vaginal atrofi. Vagitocin® tillförs via en glasspruta.  I en tilläggsstudie med 40 patienter kommer Vagitocin® att förvaras i en laminattub och tillföras via engångsapplikator.

”Vi är glada att konstatera att vi håller tidsplanen i studien. Det visar att rutinerna och logistiken fungerar som de skall – allt från tillverkning av studiematerialet till att initiera klinikerna”, säger Johan Inborr, VD för Peptonic Medical. ”Alla studiecentra har kommit igång med både screeningarbetet och behandlingsstart. Tillströmningen av patienter till studien är mycket god. Under huvudsemestermånaden juli månad kommer dock nyrekryteringen av patienter att vara reducerad.”

Initiala resultat från studien beräknas föreligga innan utgången av innevarande år.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Johan Inborr, VD
Telefon: +46 708 853 893
E-mail: johan.inborr@peptonicmedical.se


Om PEPTONIC medical AB (publ)

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel baserade på oxytocin. Bolaget grundades 2009 och dess första produkt, Vagitocin®, är ett östrogenfritt alternativ, för lokal behandling av vaginal atrofi. Det faktum att oxytocin är en välkänd och välstuderad substans möjliggör en snabbare utvecklingsprocess. Bolaget har genomfört kliniska fas I och II studier där man erhållit positiva resultat i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag.