Peptonic Medical erhåller ny beställning av VagiVital ® från Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology Co. Ltd.

Peptonic Medical (publ) (“Peptonic” eller “Bolaget”) meddelar idag att man erhållit en beställning från sin distributionspartner i Kina, Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology  Co. Ltd. (“Yuanjia Bio”) på 106,000 enheter VagiVital® för leverans i två omgångar – 53,000 st innan nyår och 53,000 st under första kvartalet 2021. 

Produkterna skall användas i för att genomföra en omfattande studie i syfte att bygga upp medvetenheten om Produkten bland gynekologer och gynekologikliniker runt om i landet samt för att samla in data från användare av produkten som stöd för registreringsansökan för VagiVital i Kina. Produkterna kommer att distribueras via Yuanjia Bios landsomfattande distributionsnätverk och kommer även att säljas via den lokala nätbutiken  (www.vagivital.cn). 

– Den här beställningen visar på en fortsatt hög aktivitetsnivå hos Yuanjia Bio för att bygga upp medvetenheten kring och insamla erfarenheter av VagiVital® inför den fullskaliga lanseringen av produkten efter att den erhållit marknadsgodkännande, säger Johan Inborr, Peptonic Medicals VD. 

Genom sin marknadsundersökning i Kina har Yuanjia Bio identifierat fyra primära patientgrupper för VagiVital®, inklusive bl.a. menopausala och ammande kvinnor, om totalt ca 415 miljoner kvinnor. Marknaden för s.k. ’gynekologiska inflammationer’ i Kina uppskattades att nå en försäljning om 26,9 miljarder Yuan (ca 37 miljarder kronor) år 2018. Under perioden 2013 till 2017 växte denna marknad med 7,6% årligen.

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post:  johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2020.


Om VagiVital®

VagiVital® är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan). 

VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar.  Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. påvisats för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

I juli 2018 lanserades VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt i Sverige (se www.vagivital.se). Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. 

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.se, kortkod: PMED) i Stockholm.