Information om utfallet i Peptonic Medicals riktade nyemission och optionsprogram ​​​​​​​

Stockholm den 13 juli, 2020 – Peptonic Medical AB (‘Peptonic’ eller ‘Bolaget’) meddelar idag att man genomfört en riktad emission till företagsledning enligt beslut på årsstämman. Vidare har företagsledning, anställda och styrelse tecknat fullt i de två optionsprogram som även de beslutades på årsstämman.

Teckning av aktier har skett med 325 363 aktier bonus till ett pris om 1,679 kronor per aktie. Totalt har 546 285 kronor inbetalts för aktierna. Aktierna tecknads av Johan Inborr med 134 723 aktier, Dan Markusson med 111 724 och Erik Sundquist med 78 916 aktier. Ledningen har fulltecknat optionsprogrammet. Där Johan Inborr har tecknat 1 700 000 optioner, Dan Markusson 850 000 optioner, Erik Sundquist 850 000 optioner och övriga anställda 100 000 optioner. Priset för teckningen har varit 10 öre per option, vilket innebär att Bolaget har tillförts 350 000 kronor. 

Styrelsen har fulltecknat sitt optionsprogram med totalt 1 500 000 optioner, där Hans von Celsing tecknat 600 000 optioner, medan Anna Tenstam, Leni Ekendahl och Marianne Östlund har tecknat 300 000 optioner vardera. Priset för dessa optioner har också varit 10 öre per option, vilket innebär att bolaget tillförs 150 000 kronor. För optionsprogrammen gäller att de kan utnyttjas under andra halvåret 2023 med ett teckningspris om 200 % av aktuell snittkurs under del av juni månad, aktier kan då tecknas till ett pris om 3,28 kronor aktie. 

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post:  johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2020.


Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Bolagets vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd, samt produkter som bidrar till ökad hållbarhet och bättre livskvalitet. Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. 

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.com, (kortkod: PMED) i Stockholm. 

För mer information, besök www.peptonicmedical.se