Home / Products / Vi söker deltagare till klinisk undersökning

Var med i vår forskningsstudie

Får du behandling med aromatashämmare? Har du problem med vaginal torrhet och/eller smärta vid samlag? Då kanske du vill delta i vår kliniska undersökning vars syfte är att testa en ny medicinsk produkt för behandling av torra och sköra slemhinnor i vagina hos kvinnor som får behandling med aromatashämmare.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Deltagande patienters personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt. Alla besök liksom studieprodukten är gratis. Produkten som används i studien är CE-märkt och godkänd.

Vi söker dig som:

 • Är kvinna över 18 år.
 • Har diagnostiserats med cancer och har pågående behandling med aromatashämmare.
 • Upplever vaginal torrhet, smärta, sveda, klåda och/eller smärta vid samlag.
 • För övrigt är väsentligt frisk.

Beskrivning av den kliniska undersökningen

Det är vanligt att kvinnor med cancer får behandling med aromatashämmare och i samband med detta drabbas av vaginal atrofi. Detta medför att slemhinnorna i vagina förtunnas och blir mindre elastiska och kvinnan upplever vaginal torrhet, sveda, klåda, ömhet och/eller smärta vid samlag.

De flesta upplever att vaginal atrofi har en negativ inverkan på livskvalitén. Sexlusten kan reduceras på grund av smärta vid samlag, vilket naturligtvis påverkar samlivet. Man kan även känna smärta när man kissar och känna obehag vid fysisk aktivitet som t ex vid cykling.

Den medicintekniska produkten som ska studeras i denna kliniska undersökning är en hormonfri gel. Produkten är CE-märkt och har tidigare har genomgått kliniska studier.

Behandlingen pågår under 12 veckor och deltagarna i studien får gå på tre läkarbesök. Dessutom följs deltagarna upp via telefonsamtal två veckor efter avslutad behandling. Deltagarna har också möjlighet att själva ta kontakt med ansvarig studiepersonal under studien.

Alla besök liksom studieprodukten är gratis.

Den kliniska undersökningen är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Deltagande patienters personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt.

Mer information och intresseanmälan

Välkommen att kontakta ansvarig forskningsköterska:
Maria Fursäter
Telefon: 08-58587518
kvinnoforskningsenheten.karolinska@sll.se

Ansvarig läkare:
Aino Fianu Jonasson   Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Maria Karlsson
Tel: 08-585 814 13
maria.k.karlsson@karolinska.se

Margaretaha Ström
Tel: 08-585 814 13
Fax: 08- 585 814 15
margaretha.strom@karolinska.se

Ansvarig läkare
Aino Fianu Jonasson

Akademiska sjukhuset Uppsala

Lena Moby
Tel: 018-611 57 87
lena.moby@kbh.uu.se

Ansvariga läkare
Inger Sundström Porooma/
Emma Håstad

Norrlands Universitetssjukhus Umeå

Sigrid Nyberg
Tel: 090-785 04 99
sigrid.nyberg@vll.se

Ansvarig läkare
Marie Bixo

Qvinnolivet Specialistläkarna Kungsbacka

Anette Curtsdotter
Tel: 0300-136 03
anette@qvinnolivet.se

Ansvarig läkare
Agneta Ehrenborg

Hoftekliniken Helsingborg

Christin Vasilcin Bengtsson
Tel: 042-12 72 70
christin.vasilcin.bengtsson@ptj.se

Ansvarig läkare
Catharina Hofte

Beskrivning av den kliniska undersökningen

Det är vanligt att kvinnor med cancer får behandling med aromatashämmare och i samband med detta drabbas av vaginal atrofi. Detta medför att slemhinnorna i vagina förtunnas och blir mindre elastiska och kvinnan upplever vaginal torrhet, sveda, klåda, ömhet och/eller smärta vid samlag.

De flesta upplever att vaginal atrofi har en negativ inverkan på livskvalitén. Sexlusten kan reduceras på grund av smärta vid samlag, vilket naturligtvis påverkar samlivet. Man kan även känna smärta när man kissar och känna obehag vid fysisk aktivitet som t ex vid cykling.

Den medicintekniska produkten som ska studeras i denna kliniska undersökning heter VagiVital® och är ett hormonfritt gel. Gelen avger vatten till vaginalslemhinnan över tid, smörjer lokalt och sänker pH. VagiVital® är en CE-märkt produkt som tidigare har genomgått kliniska studier.

Behandlingen pågår under 12 veckor och deltagarna i studien får gå på tre läkarbesök. Dessutom följs deltagarna upp via telefonsamtal två veckor efter avslutad behandling. Deltagarna har också möjlighet att själva ta kontakt med ansvarig studiepersonal under studien.

Alla besök liksom studieprodukten är gratis.

Den kliniska undersökningen är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Deltagande patienters personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt.

 

Recent Comments

  All press releases on Spotlightstockmarket.com

  All published press releases from PEPTONIC medical is available on spotlightstockmarket.com.

  About us

  PEPTONIC Medical is an innovative Swedish pharmaceutical company developing and commercializing safe and effective products for the treatment of menopausal symptoms, such as vaginal atrophy. VagiVital® is a registered trademark of PEPTONIC Medical. The product is being commercialised for the non-prescription use for the treatment of vaginal atrophy.

  The Company was founded in 2009 and its first candidate drug product is Vagitocin® – an estrogen-free oxytocin based product for the treatment of vaginal atrophy in clinical development phase 2.

  Oxytocin has a long history of safe and effective medical use and offers an alternative to estrogen and estrogen-like acting compounds for menopausal and postmenopausal women.