Företrädesemission i PEPTONIC medical AB under mars 2022

PEPTONIC medical AB (publ) har beslutat att genomföra en företrädesemission där du som aktieägare har företrädesrätt att delta. Anmälan om teckning ska ske under perioden 4-18 mars 2022.

Observera: Den som varken tecknar nya aktier eller säljer sina teckningsrätter kommer att förlora det värde teckningsrätterna bär. Det är därför viktigt att antingen teckna nya aktier innan den 18 mars 2022 eller att sälja sina teckningsrätter innan den 15 mars 2022.

Prospekt, informationsfolder, anmälningssedel och villkor:

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt: Nio (9) innehavda aktier ger rätt att teckna en (1) Unit bestående av tre (3) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1. Teckningskursen per Unit uppgår till 1,98 SEK motsvarande en teckningskurs om 0,66 SEK per aktie.

  • Erbjudandepriset: Teckningskurs för en (1) Unit uppgår till 1,98 SEK, motsvarande en teckningskurs om 0,66 SEK per aktie. De vidhängande teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
  • Avstämningsdag: 2 mars 2022
  • Teckningsperiod: 4-18 mars 2022
  • Sista dag för handel i uniträtter: 15 mars 2022
  • Offentliggörande av finalt utfall: 23 mars 2022

Här kan du teckna units


För mer information, kontakta:
Erik Sundquist, VD
Telefon: +46 722 499 043
E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se


Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic lanserade första produkten, VagiVital®️ AktivGel, mot vaginal atrofi, i juli 2018. I april 2021 lanserades VagiVital®️ Moisturizing V Cleanser, en återfuktande och förebyggande intimtvätt. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.

Sedan augusti 2020 ingår Lune Group Oy Ltd. som ett helägt dotterbolag i Peptonic Medical. Bolaget grundades 2005 med affärsidén att leda en lättsam mensrevolution i en positiv anda via patenterade menskoppar. Bolaget utvecklas nu till att gå i täten inom hållbart, intimt välmående.

I oktober 2021 förvärvades samtliga tillgångar från det israeliska bolaget Common Sense Ltd. Common Sense har utvecklat unika och patenterade självtester som med hög precision diagnosticerar bakteriell vaginos respektive fostervattenavgång.