PEPTONIC noteras på AktieTorget den 2 juli 2014

PEPTONIC noteras på AktieTorget den 2 juli 2014

Peptonic har genomfört en riktad nyemission samt en spridningsemission under maj respektive juni månad som tillsammans tillför bolaget drygt 22 mkr före emissionskostnader. Efter de två emissionerna har bolaget ca 250 aktieägare, varav ca 200 tillkom i emissionerna. Bolaget står nu redo att starta sin planerade fas IIb studie samt att notera bolaget på AktieTorget den 2 juli 2014.

”Det känns mycket glädjande att vi fått ett positivt bemötande när vi varit ute och berättat om vår verksamhet och jag vill passa på att tacka alla er som tecknat aktier i Peptonic. Genom emissionerna har vi de finansiella förutsättningarna att genomföra den planerade fas IIb studien”, säger Dan Markusson, VD i Peptonic Medical.

Notering på AktieTorget

Första dag för handel på AktieTorget är beräknad till den 2 juli 2014. Aktiens handelsbeteckning kommer att vara PMED. Aktiens ISIN-kod är SE0005962206.

Antal aktier och aktiekapital

Genom den senaste nyemissionen emitteras 1 107 736 aktier och bolaget tillförs 12 750 464 kronor för emissionskostnader. Avräkningsnotor skickas ut idag den 19 juni 2014 med likviddag den 25 juni 2014. När nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Peptonic Medical att uppgå till 7 940 554 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 794 055,40 kronor.

Redeye AB är finansiell rådgivare till bolaget i samband med nyemissionerna och noteringen.

Mer information

För ytterligare information om PEPTONIC medical AB (publ), vänligen kontakta:

Dan Markusson, VD
Telefon: 08-530 20 110
dan.markusson@peptonicmedical.se


PEPTONIC medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel baserade på oxytocin. Bolaget grundades 2009 har utvecklat ett östrogenfritt alternativ, Vagitocin®, en gel för lokal behandling av vaginal atrofi. Den innehåller oxytocin, ett naturligt kroppseget hormon som har använts för andra medicinska ändamål sedan 1960-talet. Det faktum att oxytocin är välkänt och välstuderat möjliggör en snabbare utvecklingsprocess för Bolaget. Bolaget har genomfört kliniska fas I och II studier och där erhållit positiva resultat i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag.