VD-intervju publicerad i samband med första handelsdag på Aktietorget

Idag noteras PEPTONIC Medical på AktieTorget och i samband med det har VD, Dan Markusson, intervjuats av Redeye.

Titta på intervjun »

Aktiens handelsbeteckning är PMED. Aktiens ISIN-kod är SE0005962206.

För ytterligare information om PEPTONIC medical AB (publ), vänligen kontakta:

Dan Markusson, VD
Telefon: 08-530 20 110
E-post: dan.markusson@peptonicmedical.se


PEPTONIC medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel baserade på oxytocin. Bolaget grundades 2009 har utvecklat ett östrogenfritt alternativ, Vagitocin®, en gel för lokal behandling av vaginal atrofi. Den innehåller oxytocin, ett naturligt kroppseget hormon som har använts för andra medicinska ändamål sedan 1960-talet. Det faktum att oxytocin är välkänt och välstuderat möjliggör en snabbare utvecklingsprocess för Bolaget. Bolaget har genomfört kliniska fas I och II studier och där erhållit positiva resultat i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag.