PEPTONIC medical AB (publ) deltar på Småbolagsdagen i Stockholm den 8:e juni

PEPTONIC medical AB (publ) deltar på Småbolagsdagen i Stockholm den 8:e juni

PEPTONIC medical (publ)  – ett bolag som utvecklar läkemedel baserade på oxytocin – kommer att delta på Småbolagsdagen i Stockholm den 8:e juni. Småbolagsdagen arrangeras av Redeye och Aktiespararna på Sheraton Hotell. PEPTONIC medicals verkställande direktör, Johan Inborr kommer att hålla en presentation kl 13.30. Presentationen sker på svenska och därefter deltar han i en utfrågning. Hela evenemanget websänds också live från www.smabolagsdagen.net.

Att delta under Småbolagsdagen är gratis för intresserade aktiesparare. Mer information och anmälan görs på www.smabolagsdagen.net. Deltagare bjuds på mat under dagen och har möjlighet att träffa representanter från bolaget. Det finns även möjlighet att koppla upp sig och följa presentationen antingen online eller i efterhand. Information om hur man går tillväga finns på ovanstående hemsida.

För ytterligare information om PEPTONIC Medical AB (publ), vänligen kontakta:

Johan Inborr, VD
Telefon: 0708 853 893
johan.inborr@peptonicmedical.se


Om PEPTONIC Medical AB

PEPTONIC Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel baserade på oxytocin. Bolaget grundades 2009 utvecklar ett östrogenfritt alternativ, Vagitocin®, en gel som innehåller oxytocin för lokal behandling av vaginal atrofi. Oxytocin är ett naturligt kroppseget hormon som har använts för andra medicinska ändamål sedan 1960-talet. Det faktum att oxytocin är välkänt och välstuderat möjliggör en snabbare utvecklingsprocess. Bolaget har genomfört kliniska fas I och II studier och där erhållit positiva resultat i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag.