Sponsring

Feminvest-Cobranding-Logotyp

PEPTONIC medical sponsrar under 2016 Feminvest, ett nytt investerarnätverk för kvinnor, vars syfte är att främja kvinnors ägande och inflytande på aktiemarknaden.

Feminvest har ambitionen att nätverket ska fungera som en drivkraft och stöd, så att fler kvinnor kan bli aktiva på aktiemarknaden. Nätverket vänder sig både till erfarna investerare och till de som behöver lite hjälp på traven. Liknande nätverk finns inte i dagsläget, vilket gör det till en ny typ av plattform och mötesplats.

Läs mer om Feminvest »