Peptonic Medical AB har tecknat ett avtal med Fermata Inc. i Japan

Peptonic Medical (publ) (‘Peptonic’ eller ‘bolaget’) annonserar att bolaget tecknat avtal med Fermata Inc. för den japanska marknaden. Avtalet avser VagiVital®️ och Lunette®️.

Avtalet gäller registrering och marknadstest av VagiVital®️ och Lunette®️ i Japan. Fermata Inc. har bekräftat att VagiVital®️ registrerats under kosmetisk lagstiftning i Japan och kan börja säljas i september innevarande år. Lunette®️ kommer att introduceras senare under året. Om introduktionen är lyckosam har partnerna kommit överens om att ett möjligt exklusivt partnerskap för den japanska marknaden skall förhandlas fram.

Fermata Inc.’s affärsmodell är att verka inom asiatisk femtech med personal i Japan och Singapore. Fermata hjälper till i regulatoriska processer, investeringar och tidiga introduktioner av nya produkter i kanaler med fokus på kvinnohälsa. Affärerna drivs i egna konceptuella butiker on och off line samt i annan retail.

– Fermata’s team kommer att göra marknadstest av VagiVital®️ och Lunette®️ i sina egna konceptuella butiker samt i selekterad retail. Det skall bli väldigt spännande att arbeta med Fermata Inc. i denna introduktionsfas och vi hoppas att samarbetet skall bli framgångsrikt och utvecklas vidare, säger Erik Sundquist, VD på Peptonic.

– Vi är väldigt förväntansfulla på att introducera VagiVital®️ och Lunette®️ på den japanska marknaden! Potentialen för VagiVital®️ ser vi som speciellt spännande då det saknas en produkt med liknande kvalitet i Japan. Vi hoppas att samarbetet med Peptonic skall bli framgångsrikt och ge oss nya insikter om marknaden för kvinnohälsa i Japan, säger Amina Sugimoto, VD hos Fermata.

Denna information är sådan som PEPTONIC Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-20

För mer information, vänligen kontakta;
Erik Sundquist, VD
Mobil: +46 722 49 90 43
E-post:  erik.sundquist@peptonicmedical.se


Om Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling samt försäljning av medicintekniska och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa.Peptonic Medical lanserade VagiVital® AktivGel i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. I april 2021 lanserades VagiVital® Moisturizing V Cleanser, en återfuktande och förebyggande Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com,  kortkod: PMED) i Stockholm.

Sedan augusti 2020 ingår Lune Group Oy Ltd. som ett helägt dotterbolag i Peptonic Medical. Bolaget grundades 2005 med affärsidén att leda en lättsam mensrevolution i en positiv anda via patenterade menskoppar. Bolaget har sedan genom att fokusera på hållbar utveckling, miljöfrågor och främjande av sexualhälsa utvecklats till att gå i täten inom hållbar intimhälsa. Mer information om Lunette® erhålls genom att besöka https://se.lunette.com/.