Peptonic konverterar lån om 7,5 Mkr från Vidarstiftelsen till aktier enligt avtal

Peptonic Medical AB (publ) (“Peptonic” eller “Bolaget”) meddelar idag att man beslutat att utnyttja rätten att konvertera det lån om 7,5 Mkr som Bolaget upptog i november 2020 från Vidarstiftelsen. Detta i enlighet med det låneavtal om undertecknades i maj 2020.

Konverteringen sker genom en riktad kvittningsemission till Vidarstiftelsen där betalning för aktierna erläggs genom kvittning av lånebeloppet. Teckningskursen i kvittningsemissionen ska motsvara 85 procent av den volymviktade genomsnittskursen för Peptonics aktie på Spotlight Stock Market under de tio handelsdagarna närmast före begäran om konvertering, dvs en emissionsrabatt om 15 procent. 

Låneavtalet undertecknades i samband med Peptonics förvärv av majoriteten av aktierna i Lune Group Oy Ltd i maj 2020. I samband med denna transaktion gjordes en riktad emission om 7,5 Mkr till Vidarstiftelsen till en aktiekurs motsvarande 115% av den volymviktade genomsnittskursen för Peptonics aktie på Spotlight Stock Market under de tio handelsdagarna närmast före emissionen.

Styrelsen bedömer att en konvertering nu är fördelaktigt för bolaget eftersom ytterligare räntekostnader kan undvikas och pengarna kan användas för satsningar för att fortsatt utveckla bolaget.

Konverteringen av lånet innebär att antalet aktier i Peptonic ökar med 5 454 942 st till 191 639 642 st (inklusive nyemitterade, men ännu inte registrerade aktier från företrädesemissionen i december 2020) och att Vidarstiftelsens andel av aktierna i Peptonic ökar med 2,85% till 13,86%.

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post:  johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2021.


Om Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.se,  kortkod: PMED) i Stockholm.

Sedan augusti 2020 ingår Lune Group Oy Ltd. som ett helägt dotterbolag i Peptonic Medical -koncernen.  Lune Group Oy Ltd. är ett företag grundat av Heli Kurjanen år 2005. Företagets affärsidé är att leda en lättsam mensrevolution i en positiv anda. Bolaget har genom att fokusera på hållbar utveckling, miljöfrågor och främjande av sexualhälsa utvecklats till att gå i täten för menskoppsföretagen. Lunette® menskoppar är ett alternativ till engångsmensskydd och håller i flera år. Företaget har återförsäljare i 50 länder och säljer via sin webbshop Lunette-produkter till över 100 länder. Lune Group har i USA dotterbolaget Lune North America Inc. Lunette® menskoppar är designade, tillverkade och förpackade i Finland. Mer information om Lunette® får du genom att besöka https://se.lunette.com/.

Om Vidarstiftelsen

Vidarstiftelsen är en allmännyttig stiftelse. Ändamålet ska förverkligas genom utdelningar till vetenskaplig forskning, beredande av undervisning och till utbildning, hälso- och sjukvård, kultur och miljövård mm. Avkastningen av kapitalet ska tjäna ovanstående ändamål.