Peptonic ingår avtal med Revisage om distribution av VagiVital® AktivGel i Polen

Peptonic Medical (publ) (“Peptonic” eller “Bolaget”) meddelade idag att man ingått ett avtal med Revisage avseende VagiVital® AktivGel i Polen. Avtalet ger Revisage exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja VagiVital® AktivGel till medicinska och estetiska kliniker i Polen. 

– Vi är väldigt glada över att påbörja detta samarbete med Revisage. Det ger oss en bra möjlighet att testa mottagandet av VagiVital® i en kanal där medicinska behandlingar för vaginala besvär växer snabbt. Vi ser fortsatt apotekskanalen som den kanal med högst potential för VagiVital® AktivGel och vi siktar på att ta oss dit på sikt i Polen också. Vi tycker dock att detta är ett nytt och spännande sätt att öppna en marknad på och ser fram emot ett givande samarbete, säger Erik Sundquist, VD i Peptonic. 

– Vi ser väldigt mycket fram emot att lansera VagiVital® i Polen. Vi ser bland våra klinikkunder att andelen vaginala besvär som behandlas växer snabbt. Med sin kliniska bevisning, goda funktion och en gel som är speciellt framtagen för den vaginala miljön utgör VagiVital® AktivGel ett väldigt bra tillskott i vår portfölj, säger Mariusz Dziubiński VD och grundare av Revisage.

Kontakt
Erik Sundquist, VD 
Telefon: + 46 722 49 90 43
E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2021.


Om VagiVital® AktivGel

VagiVital® AktivGel är en hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

VagiVital® AktivGel har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva parametrar (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation och smärta vid samlag).  Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av produkter inom området kvinnohälsa. Visionen är att erbjuda säkra, effektiva och hållbara produkter som förbättrar kvinnors livskvalitet och välmående. Peptonic Medical lanserade första produkten VagiVital® AktivGel i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. 

Sedan augusti 2020 ingår Lune Group Oy Ltd. som ett helägt dotterbolag i Peptonic Medical AB. Lune Group Oy Ltd. grundades 2005. Företagets affärsidé är att leda en mensrevolution i en positiv anda. Bolaget har genom att fokusera på hållbar utveckling, miljöfrågor och främjande av sexualhälsa utvecklats till en ledande aktör inom området. Lunette® menskoppar är ett alternativ till engångsmensskydd och håller i flera år. Mer information om Lunette®   https://se.lunette.com/.

Om Revisage

Revisage är ett privatägt medical device företag som importerar, marknadsför och säljer produkter främst mot dermatologiska och estetiska kliniker. Huvudkontoret finns i Warzawa och företaget grundades 2012. Företaget ser att efterfrågan på medicinska behandlingar för vaginala besvär växer snabbt bland sina kunder och har för avsikt att möta denna efterfrågan genom att bygga en portfölj av produkter för detta.