Om kvartalsrapporten från Peptonic Medical AB (publ)

Stockholm, 14 maj 2020 – Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ eller ’Bolaget’) meddelar i dag att Bolagets kvartalsrapport kommer att publiceras senare under dagen.