Analysis

Analysis

Analysis

Analysguiden 2022-09-12
Peptonic Medical ökade omsättningen med 13% under H1 2022 till 21,3 mkr. Den nya strategin med kliniskt bevisad egenvård efter principen diagnostisera-behandla-förebygg möter en stark samhällstrend som avspeglas i en växande försäljning och stark orderstock. Bolaget är i en expansionsfas och väntas vara lönsamma från 2025. Som bolaget kommunicerade i sin Q1-rapport finns ytterligare framtida finansieringsbehov.

Ladda ner analysguiden »­­

Analysguiden 2019-06-10
Peptonic genomför gör en nyemission för att vidare sats­a på VagiVital®. Markandsnärvaron i Sverige har stärkts och kund­nöjdheten är hög. Vidare etablering i Norden ligger överst på agendan, men USA kan bli aktuellt redan mot slutet av 2020.

Ladda ner analysguiden »­­

Analysguiden 2018-04-27
Peptonic genomför en emission inför lansering av VagiVital®. Pengarna skall även räcka till marknadsföringskostnader i Sverige. Med kliniska data som påvisar produktens goda effekt är det inte orimligt att VagiVital® snabbt kan ta marknadsandelar, givet att lanseringen blir av som planerat.

Ladda ner analysguiden »­­

Analysguiden PEPTONIC medicalAnalysguiden 2017-06-02
Peptonics misslyckade fas II-studier ger stöd åt lansering av en receptfri egenvårdsprodukt mot vaginal atrofi. Vägen till marknaden är kortare och mindre riskfylld. En lansering kan bli av redan 2018. Vi rekommenderar Teckna.

Ladda ner analysguiden »­­

Analysguiden 2016-06-22
Stor uppsida men hög risk. Peptonics pågående fas IIb-studie fortlöper som planerat. Studieresultaten väntas vara på plats i december och är avgörande för bolaget liksom för aktien. Vid positiva resultat är uppsidan stor.

Ladda ner analysguiden »

PepMed_Analysguide_200pxAnalysguiden 2016-03-08
Men en stärkt kassa avser Peptonic att åter en gång ta sin läkemedelskandidat Vagitocin® till klinikerna. Bolaget har presenterat en agenda för studien med ett uppskattat tidsschema.

Ladda ner analysguiden »

Analysts

Markus Augustsson
Head of Equity Research
Mobile: +46 (0)76 235 03 20

Carlsquare AB
Birger Jarlsgatan 13,
5 th Floor,
SE-111 45 Stockholm, Sweden