Peptonic ingår avtal om förvärv av majoritetsandel i Lune Group Oy och styrelsen avser att genomföra apportemission om ca 19,2 MSEK samt riktad nyemission om cirka 7,5 MSEK

Peptonic Medical AB (publ) (“Peptonic” eller “Bolaget”) har idag tecknat avtal om att förvärva en majoritetsandel av aktierna i Lune Group Oy (”Lune”), det finländska bolaget bakom menskoppen Lunetteâ. Transaktionen innebär att Peptonic förvärvar 60% av de befintliga aktierna i Lune för en köpeskilling om cirka 1,80 MEUR, motsvarande cirka 19,2 MSEK (baserat på Eurokurs […]

Peptonic Medical files patent application for an intimate wash based on VagiVital®

Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ or ’Company’) today announced that it has filed a patent application for and intimate wash based on the Company’s vaginal gel VagiVital® and a specifically selected oil. The market as well as the number of applications of products for intimate health are growing. And fastest of these the intimate washes, that […]

Peptonic Medical söker patentskydd för en intimtvätt baserad på VagiVital®

Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ eller ’Bolaget’) meddelar i dag att Bolaget lämnat in en ansökan för att patentskydda en intimtvätt baserad på VagiVital® och en selekterad olja. Intimmarknaden och antalet användningsområden inom kategorin växer. Till de delar som växer snabbast hör intimtvättar, vilka i stort kan delas in i tvål och olja. En utmaning […]

Peptonic Medical files patent application for the treatment of vulvar vestibulitis syndrome with VagiVital®

Peptonic Medical AB (publ) (‘Peptonic’ or the ‘Company’) today announced that the Company has filed a patent application concerning the use of its self-care vaginal gel VagiVital®for the treatment of vulvar vestibulitis syndrome (VVS). The background of this potential indication expansion is the pronounced symptom relief experienced by many women suffering from VVS after having […]

Peptonic Medical söker patentskydd för behandling av vestibulit med VagiVital®

Peptonic Medical AB (publ) meddelar i dag att Bolaget lämnat in en ansökan för att patentskydda behandling av vestibulit med bolagets egenvårdsprodukt VagiVital®. Bakgrunden till denna potentiella indikationsutvidgning för VagiVital® är den symtomlidring VagiVital® ger, som så många som lider av vestibulit har vittnat om. I en enkätundersökning som nyligen genomfördes bland kvinnor som diagnostiserats […]

Peptonic Medical AB (publ) har beslutat att flytta fram den ordinarie bolagsstämma ytterligare en gång nu till den 30 juni 2020

Styrelsen i Peptonic Medical (publ) (“Peptonic” eller “Bolaget”) har beslutat att skjuta upp årsstämman ytterligare en gång, detta i syfte att minska spridningsrisken av coronaviruset. Årsstämman var tidigare planerad att hållas den 16 juni, men den kommer istället att äga rum den 30 juni 2020. Johan Inborr, VD Telefon: + 46 708 853 893E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se Om VagiVital® […]

Peptonic Medical AB (publ) kommentar till årsredovisning för 2019

Peptonic Medical (publ) – årsredovisningen för 2019 blev tillgänglig den 17 april 2020. Den finns att se på bolagets webbplats www.peptonicmedical.se samt på Spotlight webbplats www.spotlightstockmarket.com Vi har blivit varse att det finns en kommentar i revisionsberättelsen angående möjligt finansieringsbehov. Styrelsen och ledningen har visat för revisorn att det inte finns någon sådan behov de närmaste 12 månaderna, […]

Peptonic Medical utökar distributionen av VagiVital® via LloydsApotek

Peptonic Medical AB (‘Peptonic’ eller ‘Bolaget’) meddelar idag att Bolagets egenvårdsprodukt VagiVital®kommer från och med maj månad att finnas på alla LloydsApoteks 80 st butiker i Sverige.   VagiVital® finns sedan tidigare att köpas på Apoteket AB (i 250 butiker och nätbutik), Kronans Apotek (170 butiker och nätbutik), Apoteksgruppen (40 butiker) och Apoteket Hjärtats nätbutik (www.apotekthjartat.se). Dessutom säljs VagiVital® bl.a. på www.apotea.se, www.meds.se,  www.apotek365.se och […]

Peptonic Medical expands the distribution of VagiVital® via LloydsApotek

Peptonic Medical AB (‘Peptonic’ or ’Company’) today announces that its self-care product VagiVital® will be available for purchase in all eighty LloydsApotek’s retail shops in Sweden from May this year. Already VagiVital® is available for purchase at Apoteket AB (in 250 retail shops and online shop), Kronans Apotek (in 170 retail shops and online shop), Apoteksgruppen (40 […]

Peptonic Medical AB (publ) flyttar ordinarie bolagsstämma till den 16 juni 2020

Styrelsen i Peptonic Medical (publ) (“Peptonic” eller “Bolaget”) har beslutat att skjuta upp årsstämman i syfte att minska spridningsrisken av coronaviruset.  Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 14 maj, men den kommer istället att äga rum den 16 juni 2020. För mer information, kontakta:Johan Inborr, VD Telefon: + 46 708 853 893E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se Om VagiVital® VagiVital® […]

Peptonic Medical AB (publ) moves the Annual General Meeting to June 16, 2020

The Board of Directors of Peptonic Medical (publ) (“Peptonic” or “The Company”) has decided to postpone the Annual General Meeting (AGM) with a view to reducing the spread of the corona virus. The AGM was originally scheduled to be held on May 14, but it will instead take place on June 16, 2020. For more […]

Year end report January to December 2019

Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064 (www.spotlightstockmarket.com , ticker: PMED). 2019 fourth quarter (Oct-Dec) Net sales of products KSEK 394 (263) Gross profit KSEK 321 (137), Gross margin 81% (52%) Operating loss KSEK -11,508 ( -4,642)  Loss per share SEK -0.09 (-0.06) Full year 2019 (Jan-Dec) Net sales of products KSEK 4,408 (383) Gross profit KSEK […]

Bokslutskommuniké perioden januari – december 2019

Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064 (www.spotlightstockmarket.com , kortnamn: PMED). 2019 kvartal 4 (okt-dec) Omsättning produkter 394 (263) KSEK Bruttovinst 321 (137) KSEK, 81% (52%) Rörelseresultat -11 508 (-4 642) KSEK Resultat per aktie -0,09 (-0,06) SEK Helåret 2019 (jan-dec) Omsättning produkter 4 408 (383) KSEK Bruttovinst 2 583 (232) KSEK, 59% (61%) Rörelseresultat -23 […]

Peptonic Medical har lämnat in en 510k -ansökan för VagiVital ® i USA

Peptonic Medical (publ) (“Peptonic” eller “Bolaget”) meddelar idag att man lämnat in en sk. 510k -ansökan till det amerikanska läkemedelsverket (Food and Drug Administration – FDA) för att erhålla tillstånd att marknadsföra och sälja VagiVital® i USA.  – USA är den enskilt största marknaden för vaginal atrofi i världen och vi tror att VagiVital® har stora möjligheter att […]

Peptonic Medical submits 510k application for VagiVital® in the US

Peptonic Medical (publ) (“Peptonic” or “Company”) today announced that it has submitted a so called 510k application to the US Food and Drug Adminstration (FDA) to obtain approval to market and sell VagiVital® in the USA. – USA is the single largest market for vaginal atrophy products in the world, and we believe that VagiVital® is well positioned to […]

Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology Co. Ltd. to start pre-launch promotion of Peptonic Medical’s VagiVital ® in China during Q2

Peptonic Medical (publ) (“Peptonic” or “Company”) today announced that it has received a purchase order from its Chinese partner Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology  Co. Ltd. (“Yuanjia Bio”) for 53,000 units of VagiVital® for delivery in May 2020. The Products are to be used for collecting user experience data and for building brand awareness among gynaecologists and gynaecology clinics across the […]

Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology Co. Ltd. påbörjar förlansering av Peptonic Medicals VagiVital ® i Kina under andra kvartalet i år

Peptonic Medical (publ) (“Peptonic” eller “Bolaget”) meddelar idag att man erhållit en beställning från sin distributionspartner i Kina, Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology  Co. Ltd. (“Yuanjia Bio”) på 53 000 enheter VagiVital® för leverans i maj 2020. Produkterna skall användas i syfte att bygga upp medvetenheten om Produkten bland gynekologer och gynekologikliniker runt om i landet samt för att samla in data […]

Expanded pharmacy distribution of Peptonic’s VagiVital® ​​​​​​​

Peptonic Medical AB (‘Peptonic’ or ‘Company’) today announces that Kronans Apotek and Apoteksgruppen have decided to carry Peptonic’s self-care product VagiVital® in 170 and 37 of their pharmacy retail shops, respectively, from w/c February 10th, 2020. Until now, VagiVital® has been available for purchase on the webshop of Kronans Apotek and on order in Apoteksgruppen’s pharmacies. However, from mid […]

Peptonics VagiVital® i utökad apoteksdistribution ​​​​​​​

Peptonic Medical AB (‘Peptonic’ eller ‘Bolaget’) meddelar idag att både Kronans Apotek och Apoteksgruppen beslutat att ta in Peptonics egenvårdsprodukt VagiVital® i 170 respektive 37 av sina apoteksbutiker runt om i landet fr.o.m. vecka 7 nästa år.  VagiVital® har man tidigare kunnat köpa på Apoteket Kronans nätbutik och som beställningsvara i Apoteksgruppens butiker, men nu förbättras alltså […]

Peptonic closes a private placement transaction with Vidarstiftelsen

Peptonic Medical AB (‘Peptonic’ or ‘Company’) today announces that it has closed a private placement transaction with Vidarstiftelsen. The transaction comprised 11 million shares at a subscription price of SEK 2.00 per share. The subscription price was SEK 0.01 above the volume weighted average trading price of the Peptonic share for the period 13th thru […]

Peptonic genomför riktad emission till Vidarstiftelsen

Peptonic Medical AB (‘Peptonic’ eller ‘Bolaget’) meddelar idag att man genomfört en riktad emission till Vidarstiftelsen. Emissionen omfattar 11 miljoner aktier till en teckningskurs om 2,00 kr per aktie. Teckningskursen är 1 öre över den volymvägda genomsnittskursen för Peptonics aktie under perioden 2019-11-13 – 2019-11-19. Totalt tillförs Bolaget 22 miljoner kr i denna emission. – Vi är […]

Peptonics VagiVital® skall lanseras i Hong Kong

Peptonic Medical AB (‘Peptonic’ eller ‘Bolaget’) meddelar idag att man ingått ett avtal med Skyflair Asia om marknadsföring och försäljning av VagiVital® (’Produkten’) on-line i Hong Kong (SAR). Enligt avtalet kommer Skyflair Asia att ansvara för lagerhållning, logistik, betalningsservice och annonsering i olika lokala medier. Produkten finns i ett konsignationslager hos Skyflair Asia. – Vi är väldigt […]

Peptonic’s VagiVital® to be launched in Hong Kong

Peptonic Medical AB (‘Peptonic’ or ‘Company’) today announces that it has entered an agreement with Skyflair Asia concerning the on-line marketing and sale of VagiVital® (‘Product’) in Hong Kong (SAR). Under the terms of the agreement, Skyflair Asia will be responsible for warehousing, logistics, payment services and advertising in different local media. The Product is held […]

Peptonic is launching VagiVital® in the United Kingdom

Peptonic Medical AB (‘Peptonic’ or ‘Company’) today announces that it has commenced the sale of VagiVital® (‘Product’) in the United Kingdom. From today, the Product can be purchased on www.amazon.co.uk.  The Company has entered an agreement with Precision Marketing Group Ltd. (Hadleigh, Ipswich) that will be responsible for warehousing, logistics, payment services and advertising in different media. The […]

Peptonic lanserar VagiVital® i England

Peptonic Medical AB (‘Peptonic’ eller ‘Bolaget’) meddelar idag att man påbörjat försäljningen av VagiVital® i England. Produkten kan nu köpas på www.amazon.co.uk. Bolaget har tecknat ett avtal med Precision Marketing Group (Ipswich) som kommer att ansvara för lagerhållning, logistik, betalningsservice och annonsering i olika medier. Produkten finns i ett konsignationslager hos Precison Marketing Group.  – Det är väldigt glädjande […]

Peptonic Medical AB’s (publ) change of Notified Body now completed

Peptonic Medical AB (“Peptonic” or “Company”) today announced that that the DQS Medizine GmbH (DQS-MED) certification committee has approved the takeover of the CE mark concerning the Company’s self care product VagiVital®. The reason for the change is that Lloyds Register Ltd. (Peptonic’s former Notified Body), a company based in the United Kingdom, lost the accreditation […]

Peptonic Medical ABs (publ) byte av Notified Body (anmält organ) är nu klart

Peptonic Medical AB (‘Peptonic’ eller ‘Bolaget’) meddelar idag att DQS Medizine GmbHs (DQS-MED) certifieringskommitté har godkänt övertagandet av CE-märkningen för Bolagets egenvårdsprodukt VagiVital®. Anledningen till bytet är att Lloyds Register Ltd. (Peptonics tidigare Notified Body), ett bolag baserat i Storbritannien, förlorat ackrediteringen att godkänna CE-märkning. Detta då de lägger ned den delen av sin verksamhet. Under […]

Peptonic Medical öppnar nätbutiker i Danmark och Norge för försäljning av VagiVital

Peptonic Medical AB (publ) (nedan ‘Peptonic’ eller ‘Bolaget’) meddelade idag att man i enlighet med tidigare aviserade planer (bl.a. i delårsrapporten den 16 augusti 2019) nu öppnat nätbutiker i Danmark och Norge för försäljning av VagiVital – Bolagets receptfria egenvårdsprodukt för behandling av vaginal atrofi och torrhet. Peptonic ämnar genomföra lanseringen av VagiVital i Danmark och Norge […]

Peptonic Medical opens on-line webshops in Denmark and Norway for VagiVital

In accordance with previously announced plans (e.g. interim report dated August 16th, 2019) Peptonic Medical AB (publ) (‘Peptonic’ or ‘Company’) today announced that it has opened on-line webshops in Denmark and Norway to initate sales of  VagiVital – the Company’s non-prescription self-care product for the treatment of vaginal atrophy and dryness. Peptonic plans to adopt […]

Peptonic Medical ingår avtal med Adexilis om distribution av VagiVital®

Peptonic Medical (publ) (“Peptonic” eller “Bolaget”) meddelade idag att man ingått ett avtal med Adexilis Service Kft (”Adexilis”) avseende marknadsföring, försäljning och distribution av VagiVital® i Ungern, Slovakien och Kroatien. Avtalet ger Adexilis exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja VagiVital®i ovan nämnda länder. I gengäld har Adexilis åtagit sig att köpa årliga mimimumkvantiteter av VagiVital® och står för alla kostnader för […]

Sista dag för handel med BTA i Peptonic Medical AB (publ)

Peptonic Medical AB (publ) (”Peptonic Medical” eller ”Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission av 31 782 076 aktier. Den 2 augusti 2019 är den sista dagen för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) och stoppdag är den 6 augusti 2019. Leverans av nya aktier kommer att ske den 8 augusti 2019. Efter registreringen av 31 782 076 nya aktier hos […]

Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology Co. Ltd. skall lansera Peptonic Medicals VagiVital® i Kina

Peptonic Medical (publ) (“Peptonic” eller “Bolaget”) meddelade idag att man ingått ett avtal med Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology Co. Ltd. (’Yuanjia Bio’) avseende registrering, marknadsföring, försäljning och distribution av VagiVital® i folkrepubliken Kina. Avtalet ger Yuanjia Bio exklusiva rättigheter att registrera, marknadsföra och sälja VagiVital® i Kina. I gengäld har Yuanjia Bio åtagit sig att köpa […]

Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology Co. Ltd. to commercialize Peptonic Medical’s VagiVital® in China

Peptonic Medical (publ) (“Peptonic” or “Company”) today announced that it has entered an agreement with Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology Co. Ltd. (“Yuanjia Bio”) concerning the registration, marketing, sales and distribution of VagiVital® in the People’s Republic of China (PRC). Under the agreement, Yuanjia Bio is granted the exclusive commercial rights to VagiVital® in PRC. In return, […]

PEPTONIC medical AB to change its Notified Body

Peptonic Medical AB (“Peptonic” or “Company”) today announced that it has entered an agreement with DQS Medizine GmbH (DQS-MED) which means that DQS-MED will become Peptonic’s Notified Body. The reason for the change is that Peptonics current Notified Body, Lloyds Register Ltd., a UK-based company, no longer will have the right to issue or maintain […]

PEPTONIC medical AB byter Notified Body (anmält organ)

Peptonic Medical AB (‘Peptonic’ eller ‘Bolaget’) meddelar idag att man tecknat avtal med DQS Medizine GmbH (DQS-MED) om att de skall överta godkännandet av Peptonics  kvalitetssystem och CE-märkning för VagiVital® från och med i höst. Anledningen är att Lloyds Register Ltd. (Peptonics nuvarande Notified Body), ett bolag baserat i Storbritannien, förlorar ackrediteringen att godkänna CE-märkning vid en avtalslös Brexit. […]

Kommuniké från årsstämma i PEPTONIC medical AB (publ) avseende räkenskapsåret 2018

Årsstämma i PEPTONIC medical AB (publ), nedan Bolaget, hölls den 19 juni 2019 i Scandic Alviks konferenslokaler i Stockholm. Samtliga beslut nedan fattades med erforderlig majoritet. A. Årsredovisning och resultat Sedan årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2018 presenterats fastställde bolagsstämman resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisnings-handlingar. Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultaten […]

Peptonic Medicals företrädesemission kraftigt övertecknad

Peptonic Medical AB (publ) (”Peptonic Medical” eller ”Bolaget”) meddelar idag att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har slutförts och tillför Bolaget cirka 26,4 MSEK före avdrag för transaktionskostnader om knappt 1,9 MSEK. Totalt tecknades omkring 60,4 MSEK, motsvarande cirka 229 procent av Företrädesemissionen. Omkring 26,1 MSEK, motsvarande cirka 99 procent av Företrädesemissionen, tecknades […]

PEPTONIC medical AB offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

PEPTONIC medical AB (publ) (”Peptonic Medical”, ”Bolaget”) offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 29 maj 2019. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets (https://www.peptonicmedical.se/), Eminova Fondkommissions (http://www.eminova.se) samt Spotlight Stock Markets (https://spotlightstockmarket.com/)  respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden […]

Peptonic Medical genomför företrädesemission om cirka 26,4 MSEK

Styrelsen för PEPTONIC medical AB (“Peptonic Medical” eller “Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6 november 2018, beslutat att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie. Det krävs tre (3) […]

Kallelse till årssstämma i PEPTONIC medical AB (PUBL)

Aktieägarna i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 juni 2019 kl.14.00 i Scandic Alvik Konferens lokaler, Gustavlundsvägen 153, 167 51 Bromma. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 13 juni 2019 (den […]

Peptonic Medical genomför ytterligare en kvittningsemission till Recall Capital Nordic AB

Styrelsen i Peptonic Medical AB har med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 6:e november 2018 genomfört en kvittningsemission till Recall Capital Nordic AB AB av 2.375.120 nya aktier om 4,2 MSEK. Som tidigare annonserats (2018-11-06) har Bolaget ingått en lånefacilitet med Recall Capital om 10 msek. Med stöd av låneavtalet har styrelsen […]

Delårsrapport för perioden januari – mars 2019 Peptonic Medical AB (publ)

2019 KVARTAL 1 (jan-mar) Omsättning produkter 1 470 (0) KSEK Bruttovinst 802 (0) KSEK, 55% (0%) Rörelseresultat -3 185 (-2 756) KSEK Resultat per aktie -0,04 (-0,06) SEK Väsentliga händelser under perioden Den 10 januari 2019 meddelades att bolagets egenvårdsprodukt för behandling av vaginal atrofi och torrhet – VagiVital® – har godkänts för försäljning av […]

Interim report period January – March 2019

2019 first quarter (Jan-Mar) Net sales of products KSEK 1,470 (0) Gross profit KSEK 802 (0), Gross margin 55% (0%) Operating loss KSEK -3,185 (-2,756)  Loss per share SEK -0.04 (-0.06) Important events during the period On January 10th, 2019 the Company announced that its self-care product for the treatment of vaginal atrophy and dryness […]

Apoteket AB expands the distribution of VagiVital® (English translation of the press release of yesterday)

Peptonic Medical AB (publ) (‘Peptonic’ or ‘Company’) today announced that during May Apoteket AB will expand the distribution of Peptonic’s self-care product VagiVital® from today’s 30 to 250 of its retail pharmacy shops in Sweden. Since February this year, VagiVital® can also be purchased on the Apotektet AB’s webshop (www.apoteket.se). In connection with this distribution expansion, […]

Market Notice 116/19 – Trading in PEPTONIC Medical AB is resumed

With reference to today’s press release from Spotlight, the trading in PEPTONIC Medical AB’s share PMED will resume today, May 9, 2019 at 09:00. Information about the share: Shortname: PMEDISIN-code: SE0005962206Orderbook-ID: 412CCFI: ESVUFRFISN: PEPTONICME/SHOrganization number: 556776-3064LEI: 213800QRUS3DHXGTFA20  Stockholm May 9, 2019 Spotlight Stock Market08-511 68 000 info@spotlightstockmarket.com 

Apoteket AB utökar distributionen av VagiVital®

Peptonic Medical AB (‘Peptonic’ eller ‘Bolaget’) meddelar idag att Apoteket AB utökar distributionen av Peptonics egenvårdsprodukt VagiVital® till att från och med maj månad omfatta 250 apoteksbutiker från dagens 30 butiker. VagiVital® kan sedan tidigare också köpas på Apoteket ABs nätbutik (www.apoteket.se). I samband med denna utökade distribution har Peptonic fått en order till ett värde av […]

Market Notice 115/19 – Trading halt in PEPTONIC Medical AB

With reference to today’s press release from Spotlight Stock Market a trading halt will take place. Information about the share: Shortname: PMEDISIN-code: SE0005962206Orderbook-ID: 412CCFI: ESVUFRFISN: PEPTONICME/SHOrganization number: 556776-3064LEI: 213800QRUS3DHXGTFA20 Stockholm May 8, 2019 Spotlight Stock Market08-511 68 000 info@spotlightstockmarket.com 

Peptonic Medical sänker tillfälligt priset på VagiVital®

Peptonic Medical meddelar idag att man sänkt priset på VagiVital® i sin egen nätbutik (www.vagivital.se). Detta för att kunderna skall kunna köpa produkten till ett lägre pris tills dess att apoteken igen kan tillhandahålla produkten. VagiVital® har varit slutsåld i ett flertal apotek och nätapotek de senaste dagarna. Detta beror inte på att VagiVital® skulle vara slut hos […]

PEPTONIC medical AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

PEPTONIC medical (publ)  – meddelar idag att årsredovisningen för 2018 finns tillgänglig på bolagets webbplats www.peptonicmedical.se samt på Spotlight webbplatswww.spotlightstockmarket.com. I revisionsberättelsen lämnas följande information under övriga upplysningar av revisorn: ”Vi vill hänvisa till förvaltningsberättelsen i årsredovisningen av vilken framgår att ytterligare finanseringsbehov kan uppstå under de kommande 12 månaderna och att det alltid finns en […]

PEPTONIC medical AB (publ) issues its Annual Report 2018

PEPTONIC medical AB (publ)  –  today announces that its 2018 Annual Report is available on the Company’s website www.peptonicmedical.se  and on the website of Spotlight www.spotlightstockmarket.com. In the Auditor’s Report the following information is presented under the heading ‘Additional Information’ (in Swedish: ‘Övriga upplysningar’): “We refer to the Annual Report that states that a need for additional […]

PEPTONIC Medical genomför en kvittningsemission till Recall Capital Nordic AB

Styrelsen i Peptonic Medical AB har med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 6:e november 2018 genomfört en kvittningsemission till Recall Capital Nordic AB AB av 2.375.120 nya aktier om 1,5 MSEK, per 2019-04-10. Som tidigare annonserats (2018-11-06) har Bolaget ingått en lånefacilitet med Recall Capital om 10 msek. Med stöd av låneavtalet […]

Year End Report January to December 2018

Period from January to December 2018 Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064 (www.aktietorget.se,  ticker: PMED) 2018 fourth quarter (Oct-Dec) Net sales of products KSEK 263 (0) Gross profit KSEK 137 (0), Gross margin 52% (0%) Incoming purchase orders KSEK 1 431 (0) Operating loss KSEK -4,572 (-4,753)  Loss per share SEK -0.06 (-0.11) Full year […]

Bokslutskommuniké januari-december 2018

Perioden januari – december 2018 Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064 (www.aktietorget.se, kortnamn: PMED) 2018 kvartal 4 (okt-dec) Omsättning produkter 263 (0) KSEK Bruttovinst 137 (0) KSEK, 52% (0%) Orderingång 1 431 (0) KSEK Rörelseresultat -4 572 (-4 753) KSEK Resultat per aktie -0,06 (-0,11) SEK Helåret 2018 (jan-dec) Omsättning produkter 383 (0) KSEK Bruttovinst […]

Peptonic Medical genomför en kvittningsemission till Recall Capital Nordic AB

Styrelsen i Peptonic Medical AB har med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 6:e november 2018 genomfört en kvittningsemission till Recall Capital Nordic AB AB av 2.375.120 nya aktier om 1,5 MSEK. Som tidigare annonserats (2018-11-06) har Bolaget ingått en lånefacilitet med Recall Capital om 10 msek. Med stöd av låneavtalet har styrelsen […]

Kundenkät visar kraftig symtomlindring bland dem som använder VagiVital®

Peptonic Medical (publ) (”Peptonic” eller ”Bolaget”) meddelar idag att resultaten från en nyligen genomförd undersökning bland kvinnor som använt visar på mycket god behandlingseffekt. Av de drygt tvåhundra VagiVital-användare som svarade på enkäten upplevde fler än tre fjärdedelar att de fått symtomlindring. Detta oberoende av hur länge de hade använt VagiVital®. Av dem som använt VagiVital® i […]

Customer survey confirms strong symptom relief among VagiVital® users

Peptonic Medical (publ) (“Peptonic” or “Company”) today announced that the results of a recently conducted survey among women that have used VagiVital® indicate a very strong treatment effect. Of more than two hundered respondents of the survey, three out of four reported symptom relief, regardless for how long they had used VagiVital®. Of those women who had used VagiVital® […]

PEPTONIC medical genomför en kvittningsemission till Recall Capital Nordic AB

Styrelsen i Peptonic Medical AB har med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 6:e november 2018 genomfört en kvittningsemission till Recall Capital Nordic AB AB av 2.192.270 nya aktier om 1,2 MSEK. Som tidigare annonserats (2018-11-06) har Bolaget ingått en lånefacilitet med Recall Capital om 10 msek. Med stöd av låneavtalet har styrelsen […]

Peptonic Medicals VagiVital® godkänd för apoteksdistribution i Sverige

Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ eller ’Bolaget’) meddelar idag att bolagets egenvårdsprodukt för behandling av vaginal atrofi och torrhet –  VagiVital®  – har godkänts för försäljning av Apoteket AB i dess butiker och nätbutik, av Apoteket Hjärtat i dess nätbutik och av Apoteksgruppen i gruppens ca 40 st fristående apoteksbutiker runt om i landet. – […]

Interim Report Period from January 2018 to September 2018

2018 Third quarter (Jul-Sep) Operating loss KSEK -3,420 (-2,969) Loss per share SEK -0.04 (-0.07) First nine months 2018 (Jan-Sep) Operating loss KSEK -9,739 (-8,209) Loss per share SEK -0.11 (-0.19) Financial information Net sales – Sales of products for the third quarter were KSEK 120 (0). Sales of products for the first nine months were […]

Delårsrapport för perioden januari 2018 – september 2018

2018 Kvartal 3 (jul-sep) Rörelseresultat -3 420 (-2 969) KSEK Resultat per aktie -0,04 (-0,07) SEK 2018 Första tre kvartalen (jan-sep) Rörelseresultat -9 739 (-8 209) KSEK Resultat per aktie -0,11 (-0,19) SEK Finansiell information Intäkter – Försäljning av varor uppgick under tredje kvartalet till 120 (0) KSEK. Första nio månaderna uppgick varuförsäljningen till 120 (0) […]

Kommuniké från extra bolagsstämma i Peptonic Medical AB (publ)

Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ eller ’Bolaget’) meddelar idag att styrelsens förslag enligt kallelsen till extra bolagstämman som hölls den 6 november 2018 godkändes enhälligt. Bemyndigandet ger styrelsen i Peptonic möjlighet att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller […]

Peptonic Medical AB (publ) ingår avtal om lånefinansiering med Recall Capital

Stockholm den 6 november 2018 –  Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ eller ’Bolaget’) meddelar idag att har idag ingått ett låneavtal med Recall Capital (www.recallcapital.se) som möjliggör stärkt rörelsekapital till Bolaget. Lånet kan återbetalas med kontanter, genom en riktad nyemission till Recall Capital med betalning genom kvittning eller genom en kombination av dessa. Låneavtalet med Recall […]

Kallelse till extra bolagsstämma i Peptonic Medical AB (PUBL)

Aktieägarna i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 6 november 2018 kl.10.00 i Scandic Alvik Konferens lokaler, Gustavlundsvägen 153, 167 51 Bromma. Anmälan med mera Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 30 oktober […]

Peptonic Medical receives order from Orion Pharma worth over one million SEK

Stockholm 3rd October 2018 – Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’) or (’Company’) today announced that it has received a launch order for the Finnish version of VagiVital® from Orion Pharma. The value of the order is in excess of one million SEK, and it shall be delivered by the end of this year. This is […]

Peptonic Medical erhåller miljonorder från Orion Pharma

Stockholm den 3 oktober 2018 – Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ eller ’Bolaget’) meddelar idag att man erhållit första beställningen från Orion Pharma av den finländska versionen av VagiVital® inför lanseringen. Värdet av beställningen uppgår till över en miljon kronor och leveransen skall ske under innevarande år. Detta är ännu en historisk milstolpe i Peptonic. […]

Prelansering av VagiVital® löper enligt plan – försäljning på egen nätbutik över förväntan

Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ eller ’Bolaget’) meddelar idag att försäljningen av VagiVital® från den egna webbutiken hittills har utvecklats över förväntan. Prelanseringen påbörjades i juli och fram till sista september uppgick försäljningen till närmare 120 000 kr. Prelanseringsfasen på egen webbutik är en mycket viktig del av vårt arbete att ta VagiVital® till marknaden på […]