Analysis

Analysis

Analysisguide 2019-06-10
Peptonic is doing a new emission to continue growing VagiVital®. The market presence in Sweden has been strengthened and the customer satisfaction is high. Further establishment in the rest of the Nordic countries is at the top of the agenda, but the USA could be up and running at the end of 2020.

Download the Analysisguide »­

Analysguiden 2018-04-27
Peptonic genomför en emission inför lansering av VagiVital®. Pengarna skall även räcka till marknadsföringskostnader i Sverige. Med kliniska data som påvisar produktens goda effekt är det inte orimligt att VagiVital® snabbt kan ta marknadsandelar, givet att lanseringen blir av som planerat.

Ladda ner analysguiden »­