Kallelse till årsstämma i PEPTONIC medical AB (publ)

  • -

Aktieägarna i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 april 2015 kl. 16.30 i Gällöfsta Konferens lokaler, Biblioteksgatan 29, 114 35 Stockholm. Anmälan

Read More