PEPTONIC medical deltar på Stora Aktiedagen i Stockholm den 7:e december

PEPTONIC medical (publ) (”Peptonic Medical eller ”Bolaget”)  – ett bolag som utvecklar läkemedel baserade på oxytocin – meddelar att bolaget kommer att delta på Stora Aktiedagen i Stockholm den 7:e december, plats Hotell Birger Jarl. Johan Inborr, verkställande direktör i Peptonic Medical, kommer att hålla en presentation kl 15.50. Deltagande är kostnadsfritt, men kräver anmälan […]

PEPTONIC medical AB (publ) deltar på Småbolagsdagen i Stockholm den 8:e juni

PEPTONIC medical (publ)  – ett bolag som utvecklar läkemedel baserade på oxytocin – kommer att delta på Småbolagsdagen i Stockholm den 8:e juni. Småbolagsdagen arrangeras av Redeye och Aktiespararna på Sheraton Hotell. PEPTONIC medicals verkställande direktör, Johan Inborr kommer att hålla en presentation kl 13.30. Presentationen sker på svenska och därefter deltar han i en […]

Kallelse till årsstämma i PEPTONIC medical AB (publ)

Aktieägarna i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 april 2015 kl. 16.30 i Gällöfsta Konferens lokaler, Biblioteksgatan 29, 114 35 Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 1 april 2015, och […]