Home / Pressrelease
 

Peptonic Medical och Orion ingår avtal om teknologiöverföring för tillverkning av VagiVital™

Stockholm den 21december 2017 - Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ eller ’Bolaget’) meddelar idag att man ingått ett avtal om teknologiöverföring med Orion Corporation, med huvudkontor i Esbo, Finland, avseende kommersiell tillverkning av Peptonics hormonfria egenvårdsprodukt VagiVital™. Avtalet innebär att bolagen samarbetar och utbyter information för att förbereda den kommersiella tillverkningen av VagiVital™, som Peptonic planerar att lansera under 2018. Förutom avtalet om teknologiöverföring har man även kommit överens om huvudvillkoren för den kommersiella tillverkningen, vilka skall ligga till grund för ett slutligt tillverkningsavtal.

-          Vi är glada över att ha knutit till oss en partner i världsklass för tillverkningen av VagiVital™, säger Johan Inborr, VD i Peptonic Medical. Samarbetet med Orion ger den kvalitetsstämpel på VagiVital™ som produkten förtjänar och ger möjlighet till att utveckla nya produkter. 

Den första delen i CE-märkningsprocessen d.v.s. införandet av ett kvalitetssystem (enligt ISO 13485) i Peptonic är nu avklarad. Den andra delen d.v.s. framtagning och godkännande av en sk. Technical File framskrider också enligt plan, vilket betyder att CE-märkning för VagiVital™ väntas under Q1 2018. Därefter kan produkten marknadsföras i EU.

För mer information, kontakta:

Johan Inborr, VD

Mobil: +46 708 853 893

E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Peptonic Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD Johan Inborrs försorg, för offentliggörande den 21 december 2017.

Om Orion

Orion är ett finländskt läkemedelsföretag som skapar välfärd och fungerar globalt. Orion utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel för människor och djur, aktiva substanser i läkemedel och diagnostiska test. Företaget satsar fortlöpande på forskning och utveckling av nya läkemedel och behandlingsmetoder. Orions kärnområden inom läkemedelsforskning är sjukdomar i centrala nervsystemet, cancer och sjukdomar i andningsorganen mot vilka Orion utvecklar inhalerbara Easyhaler®-lungläkemedel. År 2016 var Orions omsättning 1 074 miljoner euro, och i slutet av året hade företaget ca 3 500 anställda. Orions A- och B-aktier noteras på Nasdaq Helsinki.

För mera information: www.orion.fi/en 

Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnor som lider av vaginal atrofi (VA) i samband med eller efter klimakteriet.

Peptonic Medical skall lansera VagiVital™ - en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi.  

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® - en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Aktietorget (www.aktietorget.se, kortkod: PMED) i Stockholm.

Om VagiVital™ 

VagiVital™ är en hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av torra slemhinnor i slidan.

VagiVital™ har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar. 

Peptonic Medical har för avsikt att lansera VagiVital™ som en receptfri egenvårdsprodukt. Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se 

Fil att ladda ner
Peptonic Medical och Orion ingår avtal om teknologiöverföring för tillverkning av VagiVital™
 

Contact us

Please contact us if you would like to know more about PEPTONIC medical or Vagivital™.

Contacts »