Home / Investors / Nyemission och teckning av aktie

Nyemission och teckning av aktie

Bolaget har beslutat om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Erbjudandet omfattar aktier till ett belopp om cirka 12,4 MSEK till emissionskursen 0,60 SEK per aktie. Bolaget har för avsikt att använda emissionslikviden till att kommersialisera den framtagna östrogenfria egenvårdsprodukten VagiVital™, som skall ersätta receptbelagda läkemedel för vaginal atrofi. Peptonic Medicals strategi mot konsumenthandel ger möjligheten till intäkter redan under 2017.

Nyemission i sammandrag

  • Teckningstid: 30 maj–13 juni 2017
  • Teckningskurs: 0,60 SEK per aktie
  • Villkor för företrädesemissionens genomförande: Minst 15 000 000 aktier tecknas
  • Antal aktier företrädesemissionen: 20 602 984
  • Antal aktier innan erbjudandet: 20 602 984
  • Emissionsbelopp: 12 361 790,40 SEK
  • Bolagsvärdering, pre-money: 12 361 790,40 SEK
  • Kortnamn för aktien: PMED

Kort om Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) grundades 2009 och är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av produkter inom kvinnohälsa. Bolagets vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingsalternativ till alla kvinnor som lider av vaginal atrofi, oberoende av sjukdomshistorik och sjukdomsrisk.

Kontakt

För mer information om erbjudandet kontakta:

Partner Fondkommission AB
031-761 22 30
info@partnerfk.se

Alternativt:

Johan Inborr, VD
Telefon: +46 708 853 893
johan.inborr@peptonicmedical.se

 

Dokument för nedladdning

Contact us

Please contact us if you would like to know more about PEPTONIC medical or Vagitocin®.

Contacts »

Subscribe for press releases

Would you like to receive press releases and news from PEPTONIC Medical straight to your email? Register for our newsletter service on aktietorget.se.

Subscribe for press releases and news »